55year

ขายทอดตลาด

กฟผ. เขื่อนภูมิพล มีความประสงค์จะขายรถยนต์ และเครื่องจักรกลใช้งานแล้ว จำนวน 27 รายการ ดังนี้ 

1.รถยนต์นั่ง 2 ตอน จำนวน            3  คัน

2.รถยนต์เก๋ง จำนวน                     8  คัน

3. รถตู้ 12 ที่นั่ง จำนวน                 1 คัน

4.รถกระบะตอนเดียว จำนวน          2  คัน

5.รถดับเพลิง จำนวน                    1  คัน

6.รถบัสโดยสาร 50 ที่นั่ง จำนวน    1  คัน

7.รถบรรทุกขยะ จำนวน                1  คัน

8.รถจักรยานยนต์ จำนวน              6  คัน

9.รถปั้นจั่นล้อยาง จำนวน              1  คัน

10.รถเพื่อการเกษตร จำนวน           2  คัน

11.รถฟาร์มแทรกเตอร์ จำนวน         1  คัน

***คลิกเพื่อดูรายละเอียด***

 


onedaytrip


คลิกดูรายละเอียด

 

 

 

ภาพแสดงแหล่งท่องเที่ยวภายในบริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล 

 

 

 

แหล่งท่องเที่ยวบริเวณโดยรอบเขื่อนภูมิพล

 

 

ของดีรอบเขื่อนภูมิพล

 

ข้าวกล้อง

 

ข้าวแม่ระวาน  ชุมชนบ้านแม่ระวาน เขื่อนภูมิพลสนับสนุนการผลิต บรรจุภัณฑ์ และการจัดจำหน่าย โดยมอบเครื่องสีข้าว เครื่องซีนพลาสติก และเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ โดยผลผลิตของชุมชนแม่ระวาน กฟผ.เขื่อนภูมิพล สนับสนุนช่องทางการจัดจำหน่ายโดย ซื้อเข้ามาทำอาหารที่โรงอาหารในเขื่อนภูมิพล , จัดบูทออกจำหน่ายที่เขื่อนภูมิพล และ ส่วนกลาง กฟผ.

 

น้ำพริกปลาย่าง

 

น้ำพริกปลาย่าง ชุมชนสันป่าป๋วย เป็นชุมชนดั้งเดิมซึ่งมีรายได้จากการทำประมง เขื่อนภูมิพลจึงเข้าไปสนับสนุนในเรื่องของการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาตากแห้ง เป็นน้ำพริกปลาย่าง สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

 

สบู่ธรรมชาติท้องถิ่น

 

สบู่ธรรมชาติท้องถิ่น  เป็นผลิตภัณฑ์จากกลุ่มชุมชนรอบโรงไฟฟ้าเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เป็นการส่งเสริมอาชีพของชาวบ้านโดยการนำสมุนไพรรอบชุมชนมาผลิตเป็นสบู่ธรรมชาติท้องถิ่น

 

 

 หน่อไม้แห้ง

หน่อไม้แห้ ชุมชนบ้านท่าปุยตก สะอาด กรอบ อร่อย ไม่ใส่สี สีตามธรรมชาติ เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน เขื่อนภูมิพลเข้าไปสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาป่าชุมชน สร้างฝายชะลอน้ำ เปลี่ยนป่าจากที่แห้งแล้ง กลายเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ สามารถเก็บหน่อไม้ที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ แล้วนำมาผลิตเป็นหน่อไม้แห้ง สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนบ้านท่าปุยตก

   

 สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น สบู่สมุนไพรน้ำผึ้งผสมน้ำส้มควันไม้, น้ำยาสมุนไพรใบย่านาง และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วย เป็นต้น 

 

   

 

 

ติดต่อ : เขื่อนภูมิพล

แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โทรศัพท์ : 0 5588 1238

ติดต่อบ้านพัก/ร้านอาหาร โทรศัพท์ : 0 5588 1237

Facebook : เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก

E-mail : pr.bhumibol.egat.co.th

Website : www.bhumiboldam.egat.com

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย