🌻 รถรางนำเที่ยวเขื่อนภูมิพล เปิดให้บริการแล้ว! 🌻

217041

217045 217100

6

 

🌈รอบและเวลาที่เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์ - ศุกร์
    เปิดให้บริการวันละ 2 รอบ

🌄ช่วงเช้า รอบที่ 1 : 09.00 – 10.30 น. 
☀️ช่วงบ่าย รอบที่ 2 : 14.00 – 15.30 น.

🌈รอบและเวลาที่เปิดให้บริการ วันเสาร์ - อาทิตย์
    และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
เปิดให้บริการวันละ 4 รอบ

🌄ช่วงเช้า
รอบที่ 1 : 08.30 –10.00 น.  รอบที่ 2 : 10.30–12.00 น.

☀️ช่วงบ่าย
รอบที่ 3 : 13.00 –14.30 น.  รอบที่ 4 : 15.00–16.30 น.

217101

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ เขื่อนภูมิพล
โทร 055-881-238 หรือ โทร 06-5896-2419

💥หมายเหตุ : นักท่องเที่ยวจะต้องแสดงผลตรวจ Covid-19 ภายใน 24 ชั่วโมง ด้...

 

“Amazing Thailand Safety and Health Administration” (SHA Plus+)

2 8 5  
9 4 เขื่อนภูมิพล ผ่านการรับรอง
มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย
สำหรับกิจการด้านการท่องเที่ยว
"Amazing Thailand Safety and Health Administration"
(SHA Plus+)
 

กฟผ.ดำเนินงานอย่างมีธรรมาภิบาลอย่างไร !!!

exhibition


guesthouse2562
facebook : บ้านพักรับรองเขื่อนภูมิพล จ.ตาก

kuansaychon
facebook : ร้านกาแฟคุณสายชลเขื่อนภูมิพล

manual

 

 

 

ภาพแสดงแหล่งท่องเที่ยวภายในบริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล 

 

 

 

แหล่งท่องเที่ยวบริเวณโดยรอบเขื่อนภูมิพล

 

 

ของดีรอบเขื่อนภูมิพล

 

ข้าวกล้อง

 

ข้าวแม่ระวาน  ชุมชนบ้านแม่ระวาน เขื่อนภูมิพลสนับสนุนการผลิต บรรจุภัณฑ์ และการจัดจำหน่าย โดยมอบเครื่องสีข้าว เครื่องซีนพลาสติก และเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ โดยผลผลิตของชุมชนแม่ระวาน กฟผ.เขื่อนภูมิพล สนับสนุนช่องทางการจัดจำหน่ายโดย ซื้อเข้ามาทำอาหารที่โรงอาหารในเขื่อนภูมิพล , จัดบูทออกจำหน่ายที่เขื่อนภูมิพล และ ส่วนกลาง กฟผ.

 

น้ำพริกปลาย่าง

 

น้ำพริกปลาย่าง ชุมชนสันป่าป๋วย เป็นชุมชนดั้งเดิมซึ่งมีรายได้จากการทำประมง เขื่อนภูมิพลจึงเข้าไปสนับสนุนในเรื่องของการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาตากแห้ง เป็นน้ำพริกปลาย่าง สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

 

สบู่ธรรมชาติท้องถิ่น

 

สบู่ธรรมชาติท้องถิ่น  เป็นผลิตภัณฑ์จากกลุ่มชุมชนรอบโรงไฟฟ้าเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เป็นการส่งเสริมอาชีพของชาวบ้านโดยการนำสมุนไพรรอบชุมชนมาผลิตเป็นสบู่ธรรมชาติท้องถิ่น

 

 

 หน่อไม้แห้ง

หน่อไม้แห้ ชุมชนบ้านท่าปุยตก สะอาด กรอบ อร่อย ไม่ใส่สี สีตามธรรมชาติ เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน เขื่อนภูมิพลเข้าไปสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาป่าชุมชน สร้างฝายชะลอน้ำ เปลี่ยนป่าจากที่แห้งแล้ง กลายเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ สามารถเก็บหน่อไม้ที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ แล้วนำมาผลิตเป็นหน่อไม้แห้ง สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนบ้านท่าปุยตก

   

 สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น สบู่สมุนไพรน้ำผึ้งผสมน้ำส้มควันไม้, น้ำยาสมุนไพรใบย่านาง และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วย เป็นต้น 

 

   

 

 

ติดต่อ : เขื่อนภูมิพล

แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โทรศัพท์ : 0 5588 1238

ติดต่อบ้านพัก/ร้านอาหาร โทรศัพท์ : 0 5588 1237

Facebook : เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก

E-mail : pr.bhumibol.egat.co.th

Website : www.bhumiboldam.egat.com

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย