***ประกาศ จองร้านงานเสือภูเขา***

“กฟผ. เขื่อนภูมิพล เปิดรับสมัครร้านค้าผลิตภัณฑ์ OTOP และร้านจำหน่ายสินค้า
ในงานแข่งขันกีฬาจักรยานเขื่อนภูมิพลเสือภูเขานานาชาติ ครั้งที่ 18 ณ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก 

ในวันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2562 ผู้ที่สนใจโปรดเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
โดยผู้สมัครร้านค้าจะต้องชำระค่าขอใช้ไฟฟ้าล็อคละ 100 บาท ค่าทำความสะอาดล๊อคละ 100 บาท
สามารถยื่นใบสมัครได้ที่ แผนกธุรการและบริการเขื่อนภูมิพล อาคารที่ทำการเขื่อนภูมิพล ชั้น 1
โทร. 0–5588–1211–5 ต่อ 2419 ตั้งแต่วันที่ 13 – 16 สิงหาคม 2562”


bike2562
คลิกเพื่อดูรายละเอียดบน facebook
คลิกเพื่อสมัครผ่านเว็บ thiaMTB.com

        การทำแนวป้องกันไฟป่ากว้าง 10 เมตร ยาว 35 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ อพ.สธ.- กฟผ. เขื่อนภูมิพลประกอบด้วยแนวป้องกันไฟป่าฝั่งขวาเขื่อนภูมิพลระยะทางยาว 18 กิโลเมตร และแนวป้องกันไฟป่าฝั่งซ้ายเขื่อนภูมิพลระยะทางยาว 17 กิโลเมตร (ดำเนินการ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม ของทุกปี)

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย