🌻 รถรางนำเที่ยวเขื่อนภูมิพล เปิดให้บริการแล้ว! 🌻

217041

217045 217100

6

 

🌈รอบและเวลาที่เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์ - ศุกร์
    เปิดให้บริการวันละ 2 รอบ

🌄ช่วงเช้า รอบที่ 1 : 09.00 – 10.30 น. 
☀️ช่วงบ่าย รอบที่ 2 : 14.00 – 15.30 น.

🌈รอบและเวลาที่เปิดให้บริการ วันเสาร์ - อาทิตย์
    และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
เปิดให้บริการวันละ 4 รอบ

🌄ช่วงเช้า
รอบที่ 1 : 08.30 –10.00 น.  รอบที่ 2 : 10.30–12.00 น.

☀️ช่วงบ่าย
รอบที่ 3 : 13.00 –14.30 น.  รอบที่ 4 : 15.00–16.30 น.

217101

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ เขื่อนภูมิพล
โทร 055-881-238 หรือ โทร 06-5896-2419

💥หมายเหตุ : นักท่องเที่ยวจะต้องแสดงผลตรวจ Covid-19 ภายใน 24 ชั่วโมง ด้...

 

“Amazing Thailand Safety and Health Administration” (SHA Plus+)

2 8 5  
9 4 เขื่อนภูมิพล ผ่านการรับรอง
มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย
สำหรับกิจการด้านการท่องเที่ยว
"Amazing Thailand Safety and Health Administration"
(SHA Plus+)
 

กฟผ.ดำเนินงานอย่างมีธรรมาภิบาลอย่างไร !!!

exhibition

การดูแลป่าต้นน้ำอย่างยั่งยืน ตามรอยพ่อ (รัชการที่ 9)
เนื่องจากผืนป่าในเขตพื้นที่ป่าต้นน้ำเขื่อนภูมิพล อ.สามเงา จ. ตาก และเหนือเขื่อนภูมิพล ที่ผ่านมาผืนป่าเริ่มเสื่อมโทรม ไม่ได้ดูแลบำรุงรักษาป่าต้นน้ำอย่างจริงจัง หน้าแล้งไฟไหม้ป่าทุกปี คนใช้ประโยชน์จากผืนป่าโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบในวันข้างหน้าว่าจะไม่มีป่าให้ทุกคนได้ใช้ประโยชน์อีกต่อไป เพราะป่าเป็นแหล่งที่มีของป่ามากมาย เช่น เห็ดต่างๆ ผักต่างๆ หน่อไม้ สมุนไพร นำผึ้ง สัตว์ป่าฯลฯ และป่าเป็นแหล่งต้นน้ำ
ผู้บริหาร/คณะทำงานจิตอาสาเขื่อนภูมิพลได้เริ่มกิจกรรมรักษ์ป่าโดยสร้างฝายชะลอน้ำ/ดูแลผืนป่าอย่างจริงจัง ตามแนวพระราชดำริของในหลวง (รัชการที่ 9) ตั้งแต่ต้นปี 2550 โดยได้เข้าไปชักชวนชุมชนต่างๆ รอบ กฟผ. เขื่อนภูมิพล กว่า 25 หมู่บ้าน ดำเนินการจัดการป่าชุมชนอย่างยั่งยืนตามรอยพ่อ (เริ่มต้นที่ชุมชนบ้านท่าปุยตก ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก ปลายปี 2550) มีการจัดทำแผนงานร่วมกันในแต่ละชุมชน ดังนี้
1. สร้างฝายชะลอน้ำตลอดทั้งปี
2. รักษาป่า (ทำแนวป้องกันไฟป่า/เฝ้าระวังไฟป่า/ดับไฟป่า ในช่วงหน้าแล้ง และ ปลูกป่าช่วงหน้าฝน)
3. สร้างจิตสำนึกให้ทุกคนรักษ์ป่า (พิธีบวชป่า,สืบชะตาป่า,เลี้ยงผีขุนน้ำฯลฯ)
4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนอื่นๆ
การสร้างฝายชะลอน้ำในลำห้วยที่เหมาะสม
ฝาย จะช่วย ป่า ให้ชุ่มชื้น
ป่าชุ่มชื้น จะทำให้เกิด น้ำใต้ดิน
มีน้ำใต้ดินมากๆ จะทำให้มี น้ำซับ น้ำซึม
น้ำซับ น้ำซึม มากๆ จะทำให้มี น้ำไหลห้วย
น้ำไหลห้วย มากๆ ทำให้มีน้ำไหลตลอดทั้งปี

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย