🌻 รถรางนำเที่ยวเขื่อนภูมิพล เปิดให้บริการแล้ว! 🌻

217041

217045 217100

6

 

🌈รอบและเวลาที่เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์ - ศุกร์
    เปิดให้บริการวันละ 2 รอบ

🌄ช่วงเช้า รอบที่ 1 : 09.00 – 10.30 น. 
☀️ช่วงบ่าย รอบที่ 2 : 14.00 – 15.30 น.

🌈รอบและเวลาที่เปิดให้บริการ วันเสาร์ - อาทิตย์
    และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
เปิดให้บริการวันละ 4 รอบ

🌄ช่วงเช้า
รอบที่ 1 : 08.30 –10.00 น.  รอบที่ 2 : 10.30–12.00 น.

☀️ช่วงบ่าย
รอบที่ 3 : 13.00 –14.30 น.  รอบที่ 4 : 15.00–16.30 น.

217101

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ เขื่อนภูมิพล
โทร 055-881-238 หรือ โทร 06-5896-2419

💥หมายเหตุ : นักท่องเที่ยวจะต้องแสดงผลตรวจ Covid-19 ภายใน 24 ชั่วโมง ด้...

 

“Amazing Thailand Safety and Health Administration” (SHA Plus+)

2 8 5  
9 4 เขื่อนภูมิพล ผ่านการรับรอง
มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย
สำหรับกิจการด้านการท่องเที่ยว
"Amazing Thailand Safety and Health Administration"
(SHA Plus+)
 

กฟผ.ดำเนินงานอย่างมีธรรมาภิบาลอย่างไร !!!

exhibition

 

 

 

 

ขั้นตอนการเข้าฝึกงานเขื่อนภูมิพล

   1) สถาบันส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาฝึกงานจากผู้อำนวยการสถานศึกษามาที่เขื่อนภูมิพลเรียน ผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพลที่อยู่ เขื่อนภูมิพล 180/2 หมู่6 ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก 63130

   2) เขื่อนภูมิพลได้รับหนังสือฯ และหน่วยงานต้นสังกัดพิจารณาการรับนักศึกษาฝึกงาน ใช้เวลาดำเนินการประมาณ 7–14 วัน

   3) เขื่อนภูมิพลมีหนังสือตอบรับกลับไปที่สถาบัน

   4) นักศึกษามารายงานตัวที่แผนกงานบุคคล ตามวันเวลาที่กำหนดติดต่อเรา

แผนกงานบุคคล เขื่อนภูมิพล

โทรศัพท์ : 055 881 211-6 ต่อ 2422

โทรสาร : 055 549 508

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย