guesthouse2562
facebook : บ้านพักรับรองเขื่อนภูมิพล จ.ตาก

kuansaychon
facebook : ร้านกาแฟคุณสายชลเขื่อนภูมิพล

manual

**เบอร์โทรศัพท์หัวหน้าหน่วยงาน เขื่อนภูมิพล**

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนภูมิพล

180/2 หมู่ที่6 ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก 63130


เบอร์โทรศัพท์อัตโนมัติเขื่อนภูมิพล โทร: 0-5588-1211 ถึง 5

ห้องควบคุมโรงไฟฟ้าเขื่อนภูมิพล โทร: 0-5588-1239

แผนกธุรการบริการ โทร: 0-5588-1236

บ้านพักรับรอง โทร: 0-5588-1237

แผนกประชาสัมพันธ์ โทร: 0-5588-1238

ติดต่อขอฝึกงาน โทร: 0-5588-1211 ต่อ 2422

 

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย