การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนภูมิพล

180/2 หมู่6 ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก 63130


สอบถามข้อมูลบ้านพักรับรอง ห้องประชุม, เรือ,สนามกอล์ฟ และอื่น ๆ โทร.0-5554-9509 ต่อ 4002, 4003

เบอร์โทรศัพท์อัตโนมัติเขื่อนภูมิพล 0-5588-1211-5

ห้องควบคุมโรงไฟฟ้าเขื่อนภูมิพล 0-5554-9511

ติดต่อขอฝึกงาน This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ติดต่อเยี่ยมชมเขื่อนภูมิพลเป็นหมู่คณะ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย