วันที่ 14 มี.ค. 2562 นายสุรชาติ มาลาศรีผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 12 ได้มอบเงินและสิ่งของเครื่องใช้ตาม “โครงการปลูกป่าแลกข้าว” โดย นายอดิศรณ์ อุ่งอำรุง หัวหน้าโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำเขื่อนเจ้าพระยา ได้เป็นผู้รับมอบส่งต่อให้กับทางเขื่อนภูมิพล เพื่อตอบแทนคนต้นน้ำ ที่คอยดูแลรักษาป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์และมีน้ำหล่อเลี้ยงพื้นที่การเกษตรในลุ่มน้ำเจ้าพระยา

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย