เทศบาลตำบลตลุกได้เรียนเชิญร่วมงานโครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้านและสนับสนุนศูนย์กีฬาตำบลโดยจัดขึ้นจากเงินกองทุนพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้า นายดิศรณ์ อุ่งอำรุง ในฐานะหัวหน้าโรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ได้เข้าร่วมพิธีมอบอุปกรณ์กีฬา

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย