วันที่ 3 ม.ค. 61 หัวหน้าโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนเจ้าพระยา นายดิศรณ์ อุ่งอำรุง  ได้นำกระเช้าสวัสดีปีใหม่มอบให้กับ นายกเทศบาลบางหลวง นายจิรศักดิ์ เจริญศิลป์ ,ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 9 (ชัยนาท) นายวรวิทย์ พรหมปากดี ,ผกก.สภ.สรรพยา พ.ต.อ.เอกราช ช่วยศรี ,โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยา ผอ.พิทักษ์ ยุวานนท์ ,สำนักงานชลประทาน 12 ผอ.สุรชาติ   มาลาศรี พร้อมทั้งให้คำอวยพรในวันขึ้นปีใหม่

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย