covid21092564


guesthouse2562
facebook : บ้านพักรับรองเขื่อนภูมิพล จ.ตาก

kuansaychon
facebook : ร้านกาแฟคุณสายชลเขื่อนภูมิพล

manual

240635270 2975635512734271 5705044306761880844 n
วันที่ 27 สิงหาคม 2564 นายณรงค์ศักดิ์ มานะศักดิ์นนท์ หัวหน้าแผนกธุรการและบริการ, นางมารศรี บุญราศี หัวหน้าแผนกงานบุคคล พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานเขื่อนภูมิพล ร่วมมอบเสากดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ จำนวน 10 เสา ,เจลแอลกอฮอล์ ขนาด 450 มิลลิลิตร จำนวน 5 ขวด และเจลแอลกอฮอล์ ขนาด 5 ลิตร จำนวน 1 แกลลอน

 

IMG 4693

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก นายวรพจน์ วรพงษ์ ผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล, นายทรงภูมิ พงษ์กสิเทวินท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล-1, นายสุทธิพงษ์ วงค์สารภี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล-2 พร้อมด้วยผู้บริหารเขื่อนภูมิพล ร่วมมอบหมวกป้องกันเชื้อ PAPR (Powered Air Purifying Respirator) จำนวน 24 ชุด

 IMG 3412

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นายวรพจน์ วรพงษ์ ผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล และนางเตือนจิต ช้างรบ วิทยากรระดับ 11 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ธนาคารขยะ เปลี่ยนขยะเป็นเงิน” โดยมีนายคมสันต์ บรรทัดจันทร์ หัวหน้ากองบำรุงรักษาโยธา กล่าวรายงานในพิธีเปิดฯ มีผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.เขื่อนภูมิพล คณะครู นักเรียน จากโรงเรียนเขื่อนภูมิพล และผู้พักอาศัยภายในเขื่อนภูมิพล เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการฯและได้นำขยะมาจำหน่ายอีกด้วย

 

 235473891 2969010050063484 7617262783401827583 n

นที่ 18 สิงหาคม 2564 นายอยุธยา สุริยะมณี ช่างระดับ 8 ทำการแทนหัวหน้าแผนกโรงไฟฟ้าเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จ.เชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานเขื่อนแม่งัดฯ มอบอุปกรณ์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ รายละเอียดมีดังนี้

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย