🌻 รถรางนำเที่ยวเขื่อนภูมิพล เปิดให้บริการแล้ว! 🌻

217041

217045 217100

6

 

🌈รอบและเวลาที่เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์ - ศุกร์
    เปิดให้บริการวันละ 2 รอบ

🌄ช่วงเช้า รอบที่ 1 : 09.00 – 10.30 น. 
☀️ช่วงบ่าย รอบที่ 2 : 14.00 – 15.30 น.

🌈รอบและเวลาที่เปิดให้บริการ วันเสาร์ - อาทิตย์
    และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
เปิดให้บริการวันละ 4 รอบ

🌄ช่วงเช้า
รอบที่ 1 : 08.30 –10.00 น.  รอบที่ 2 : 10.30–12.00 น.

☀️ช่วงบ่าย
รอบที่ 3 : 13.00 –14.30 น.  รอบที่ 4 : 15.00–16.30 น.

217101

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ เขื่อนภูมิพล
โทร 055-881-238 หรือ โทร 06-5896-2419

💥หมายเหตุ : นักท่องเที่ยวจะต้องแสดงผลตรวจ Covid-19 ภายใน 24 ชั่วโมง ด้...

 

“Amazing Thailand Safety and Health Administration” (SHA Plus+)

2 8 5  
9 4 เขื่อนภูมิพล ผ่านการรับรอง
มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย
สำหรับกิจการด้านการท่องเที่ยว
"Amazing Thailand Safety and Health Administration"
(SHA Plus+)
 

กฟผ.ดำเนินงานอย่างมีธรรมาภิบาลอย่างไร !!!

exhibition


guesthouse2562
facebook : บ้านพักรับรองเขื่อนภูมิพล จ.ตาก

kuansaychon
facebook : ร้านกาแฟคุณสายชลเขื่อนภูมิพล

manual

400

    วันที่ 28 เมษายน 2565 นางเตือนจิต ช้างรบ วิทยากรระดับ 11 และนางสาวอ้อมรัก วงษ์ทิม วิทยากรระดับ 8 ผู้จัดการบ้านพักเขื่อนภูมิพล เป็นผู้แทนผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.เขื่อนภูมิพล เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมน

 400

 

       วันที่ 26 เมษายน 2565 นายวรพจน์ วรพงษ์ ผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล เป็นประธานเปิดการอบรม หลักสูตร Basic Hydro Power Plant สำหรับนักศึกษาฝึกงานเขื่อนภูมิพล ปี 2565 โดยมีนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ มาฝึกงานที่เขื่อนภูมิพล จำนวน 37 คน และมีผู้ปฏิบัติงานเขื่อนภูมิพลเป็นวิทยากรให้ความรู้จำนวน 34 ท่าน

 

 IMG 3412

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นายวรพจน์ วรพงษ์ ผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล และนางเตือนจิต ช้างรบ วิทยากรระดับ 11 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ธนาคารขยะ เปลี่ยนขยะเป็นเงิน” โดยมีนายคมสันต์ บรรทัดจันทร์ หัวหน้ากองบำรุงรักษาโยธา กล่าวรายงานในพิธีเปิดฯ มีผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.เขื่อนภูมิพล คณะครู นักเรียน จากโรงเรียนเขื่อนภูมิพล และผู้พักอาศัยภายในเขื่อนภูมิพล เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการฯและได้นำขยะมาจำหน่ายอีกด้วย

 

 400

 

          เขื่อนภูมิพล จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาทักษะชีวิตด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ระหว่างวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2565 ให้แก่ กลุ่มนักศึกษาฝึกงานเขื่อนภูมิพล จำนวน 35 คน ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เขื่อนภูมิพล

 

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย