55year

ขายทอดตลาด

กฟผ. เขื่อนภูมิพล มีความประสงค์จะขายรถยนต์ และเครื่องจักรกลใช้งานแล้ว จำนวน 27 รายการ ดังนี้ 

1.รถยนต์นั่ง 2 ตอน จำนวน            3  คัน

2.รถยนต์เก๋ง จำนวน                     8  คัน

3. รถตู้ 12 ที่นั่ง จำนวน                 1 คัน

4.รถกระบะตอนเดียว จำนวน          2  คัน

5.รถดับเพลิง จำนวน                    1  คัน

6.รถบัสโดยสาร 50 ที่นั่ง จำนวน    1  คัน

7.รถบรรทุกขยะ จำนวน                1  คัน

8.รถจักรยานยนต์ จำนวน              6  คัน

9.รถปั้นจั่นล้อยาง จำนวน              1  คัน

10.รถเพื่อการเกษตร จำนวน           2  คัน

11.รถฟาร์มแทรกเตอร์ จำนวน         1  คัน

***คลิกเพื่อดูรายละเอียด***

 


onedaytrip


คลิกดูรายละเอียด

 bh 15MN1วันที่ 15 มีนาคม 2562 เขื่อนภูมิพลให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนกลาโหมราชเสนา จำนวน 37 คน เข้ารับฟังบรรยายประวัติความเป็นมา สรุปหน้าที่ภารกิจหลักของ กฟผ.เขื่อนภูมิพล และเยี่ยมชม Smart Farm โรงเรือนอัจฉริยะ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้นำกลับไปพัฒนาใช้ในชีวิตประจำวันได้

 

 

 

bh 250 1 14วันที่ 14 มีนาคม 2562 นายอมร แก่นสารี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล-2 เป็นตัวแทนผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเขื่อนภูมิพล ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ 82 กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จำนวน 220 คน เข้ารับฟังบรรยายประวัติความเป็นมา สรุปหน้าที่ภารกิจหลักของ กฟผ.เขื่อนภูมิพล กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า และการบริหารจัดการน้ำ ณ อาคารเกษมจาติกวณิช เพื่อให้ได้รับความรู้ความเข้าใจในภารกิจของ กฟผ. อย่างถูกต้อง

 

bh 250 01วันที่ 11 มีนาคม 2562 นายสุบิน เนตรสว่าง วศ.11 และ นายปรีชา มาเกิด กดภ-ฟ. ให้การต้อนรับ พล.ท.สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 / ผ้ำอำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาคส่วนหน้า ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน อ.สามเงา

 

 

bh 15 250 1

วันที่ 8 มี.ค. 62 เวลา 16.30 น. ชุดดับไฟป่าเสือดำเขื่อนภูมิพล จำนวน 12 นาย ร่วมกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ต.สามเงา และ จนท.หน่วยป้องกันและรักษาป่าสามเงา จำนวน 3 นาย รวม 15 นาย ร่วมดับไฟป่า ณ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำปิง เขตหมู่ 5 ต.สามเงา            (ติดรอยต่อป่าเขื่อนภูมิพล)สามารถควบคุมเพลิงแล้วเสร็จเวลา 23.00 น. (การดับไฟค่อนข้างยากเนื่องจากพื้นที่เป็นเขาสูงชัน และเหวลึก)

 

 

IMG 8893วันที่ 26 ธันวาคม 2561 นางสาวอรัญญา สุวรรณ์ศรี หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์เขื่อนภูมิพล(หชขภ-ย.) กล่าวต้อนรับและเปิดการแข่งขัน Crossword game ครั้งที่ ประจำปี 2561ณ ห้องประชุมภูหลวง อาคารประชาสัมพันธ์โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนโดยรอบเขื่อนภูมิพลและโรงเรียนบริเวณใกล้เคียงให้ความสนใจเข้าร่วมจำนวนกว่า 68 คน แบ่งเป็น 34 ทีม

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย