111

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 นางสาวอรัญญา สุวรรณ์ศรี หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์เขื่อนภูมิพล เป็นผู้แทนผู้บริหาร กฟผ.เขื่อนภูมิพล มอบจักรยาน จำนวน 10 คัน ให้กับอำเภอสามเงา เพื่อนำไปเป็นรางวัลพิเศษร้านมัจฉากาชาด ในงานตากสินมหาราชานุสรณ์ และกาชาดจังหวัดตาก ประจำปี 2561-2562 โดยมี นายสิงห์คาร  อ้นมั่น ปลัดอาวุโสอำเภอสามเงา เป็นผู้รับมอบ ณ ที่ว่าการอำเภอสามเงา ทั้งนี้ เพื่อช่วยหารายได้ให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ไว้ใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศล บรรเทาทุกข์แก่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดตาก ต่อไป

57260-127 ธันวาคม 2561 นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง รวฟ. นายพงษ์เทพ จันทร์ปุ่ม ช.อขภ-1. นายอมร แก่นสารี ช.อขภ-2. พร้อมด้วย วศ. 11 หัวหน้ากอง หัวหน้าแผนก และผู้ปฏิบัติงาน เขื่อนภูมิพล นำผ้าห่ม รองเท้าแตะ ถวายให้กับ พระครูสุจิตธรรมภรณ์ เจ้าอาวาสวัดถ้ำดอยลาน พระครูศรีสุทธิคณารักษ์ เจ้าอาวาสวัดท่าปุย และมอบผ้าห่มให้กับพี่น้องชุมชนบ้านท่าปุยตก พร้อม รวฟ.เป็นประธานในพิธีเปิดระบบประปาภูเขา ณ เชิงเขาป่าชุมชนบ้านท่าปุยตก อ.สามเงา จ.ตาก

11111     

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 นายนายปรีชา มาเกิด หัวหน้ากองเดินเครื่อง ให้การต้อนรับพลเรือตรีสิทธิชัย ต่างใจ       ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ พร้อมทั้งคณะอาจารย์ นายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิกาทหารเรือ รุ่นที่ 79 และเจ้าหน้าที่ จำนวน 149 นาย จากโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จังหวัดนครปฐม เข้ารับการฟังบรรยายสรุปหน้าที่ภารกิจหลักของ กฟผ.เขื่อนภูมิพล และการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ พร้อมเข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าเขื่อนภูมิพล เพื่อให้ได้รับความรู้ความเข้าใจในภารกิจของ กฟผ. อย่างถูกต้อง... 

 

IMG 8893วันที่ 26 ธันวาคม 2561 นางสาวอรัญญา สุวรรณ์ศรี หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์เขื่อนภูมิพล(หชขภ-ย.) กล่าวต้อนรับและเปิดการแข่งขัน Crossword game ครั้งที่ ประจำปี 2561ณ ห้องประชุมภูหลวง อาคารประชาสัมพันธ์โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนโดยรอบเขื่อนภูมิพลและโรงเรียนบริเวณใกล้เคียงให้ความสนใจเข้าร่วมจำนวนกว่า 68 คน แบ่งเป็น 34 ทีม

634713

วันที่ 9 พ.ค. 61 คุณจันทร์ทิพย์ ไพเพอร์ วิทยากรระดับ8 แผนกโรงไฟฟ้าเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล (หมภ-ฟ.) พร้อมคณะจิตอาสาฯ จัดอบรมการทำสบู่สมุนไพรให้กับชุมชนบ้านท่าปุยตก ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก เพื่อส่งเสริมอาชีพและเป็นแนวทางในการสร้างรายได้เสริมและเพื่อให้สามารถทำใช้ได้เองในครัวเรือน โดยการจัดอบรมการส่งเสริมอาชีพครั้งนี้เป็นหนึ่งในโครงการท่าปุยตกโมเดล ซึ่งสนับสนุนโดย กฟผ.เขื่อนภูมิพล เพื่อส่งเสริมอาชีพคนในชุมชนรอบโรงไฟฟ้าเขื่อนภูมิพล

 

 

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย