วันที่ 15 ตุลาคม 2560 นายวรพจน์ วรพงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล-ปฏิบัติการ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนท้องถิ่นจังหวัดตาก จากช่อง 3, 7, 9 ยืนยันไม่มีการระบายน้ำจากเขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์ ตั้งแต่ 7 ต.ค.60 จนถึงปัจุบัน เนื่องจากการเผยแพร่ข้อมูลข่าวที่ไม่เป็นจริงตามสื่อต่างๆ ส่งผลให้เกิดความเข้าใจผิดต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ท้ายน้ำเขื่อนภูมิพล จนถึงกรุงเทพฯ ในช่วงนี้

นิทรรศการ "ชาวตากรวมใจ อาลัยพ่อ" ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนภูมิพลจัดขึ้น ได้รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โครงการพระราชดำริ นิทรรศการเกี่ยวกับพระราชดำรัส พลังงานทดแทน ฝายชะลอน้ำ การจำลองวิถีชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการชีววิถี สำหรับประชาชนที่เดินทางไปเที่ยวชมเขื่อนภูมิพลสามารถเข้าไปชมนิทรรศการเพื่อเก็บเกี่ยวความรู้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี 

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 นาย พงษ์เทพ ยนต์นิยม ช่างระดับ 10 คณะทำงานวิชาการและวางแผน เขื่อนภูมิพล (ควผฝ-อขภ.) 
เป็นผู้แทนรับมอบดอกไม้จันทน์ จากคณะครูและนักเรียนในเขตพื้นที่ สพฐ.ตาก เขต 1 เช่น โรงเรียนบ้านแม่สลิดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 
ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2
, โรงเรียนสันป่าป๋วย, โรงเรียนบ้านป่ายางใต้, โรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตก, โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว....

 

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 11.00 น. เขื่อนภูมิพลต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองกลับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 2 จ.สุโขทัย จำนวน 277 คน เข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า
เขื่อนภูมิพล ตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาของโรงเรียน ...

 

เมื่อวันที่ 6กันยายน 2560นางสาว อรัญญา สุวรรณ์ศรี หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ เขื่อนภูมิพล เป็นตัวแทน
ผู้ปฏิบัติงานเขื่อนภูมิพล
มอบผ้าห่มจำนวน 30ผืน ให้แก่นาย ปุริฉัตร ยิ่งรังสรรค์ รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามเงา 
เนื่องจากผ้าห่มของโรงพยาบาลมีสภาพเปื่อยยุ่ยจากการใช้งาน และไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วยที่มาเข้ารับบริการ พร้อมกันนี้ยังได้มอบ...

 

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย