guesthouse2562
facebook : บ้านพักรับรองเขื่อนภูมิพล จ.ตาก

kuansaychon
facebook : ร้านกาแฟคุณสายชลเขื่อนภูมิพล

manual

 IMG 3412

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นายวรพจน์ วรพงษ์ ผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล และนางเตือนจิต ช้างรบ วิทยากรระดับ 11 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ธนาคารขยะ เปลี่ยนขยะเป็นเงิน” โดยมีนายคมสันต์ บรรทัดจันทร์ หัวหน้ากองบำรุงรักษาโยธา กล่าวรายงานในพิธีเปิดฯ มีผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.เขื่อนภูมิพล คณะครู นักเรียน จากโรงเรียนเขื่อนภูมิพล และผู้พักอาศัยภายในเขื่อนภูมิพล เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการฯและได้นำขยะมาจำหน่ายอีกด้วย

 

S  25059410

วันที่ 3 มีนาคม 2564 นายสุรศักดิ์ นิ่มวิลัย หัวหน้ากองเดินเครื่องเขื่อนภูมิพล พร้อมด้วยผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานเขื่อนภูมิพล มอบงบประมาณสนับสนุน ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลาย่างรมควัน และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลไม้และถนอมอาหาร บ้านก้อท่า อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ในการซื้อตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ และเครื่องซีลปิดปากถุง กลุ่มละ 50,500 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 101,000.- บาท เพื่อนำไปใช้ในการผลิตปลาย่าง และผลไม้แปรรูป ซึ่งเป็นสินค้าที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนบ้านก้อท่า ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

 

1

วันที่ 4 มีนาคม 2564 นายสุทธิพงษ์ วงค์สารภี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล-2 เปิดโครงการฝึกอบรมทำลูกประคบสมุนไพร ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาชีวิตชุมชนที่พักอาศัยอยู่โดยรอบโรงไฟฟ้า เพื่อเป็นการฝึกอาชีพ เสริมทักษะต่างๆ ของคนในชุมชนในรอบด้าน ให้มีวิชาชีพที่สามารถสร้างรายได้จริง และมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชน

 IMG 4289-1วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เขื่อนภูมิพล จัดพิธีเปิดศูนย์ศึกษาและพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ถ่ายทอดสดพร้อมกันกับ พื้นที่ เขื่อนศรีนครินทร์ และ กฟผ.แม่เมาะ ผ่านระบบ VDO conference โดยมี นายบรรจง ขุนเพชร นายอำเภอสามเงา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ครู นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมฯ 

 

IMG 8893วันที่ 26 ธันวาคม 2561 นางสาวอรัญญา สุวรรณ์ศรี หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์เขื่อนภูมิพล(หชขภ-ย.) กล่าวต้อนรับและเปิดการแข่งขัน Crossword game ครั้งที่ ประจำปี 2561ณ ห้องประชุมภูหลวง อาคารประชาสัมพันธ์โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนโดยรอบเขื่อนภูมิพลและโรงเรียนบริเวณใกล้เคียงให้ความสนใจเข้าร่วมจำนวนกว่า 68 คน แบ่งเป็น 34 ทีม

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย