IMG 8806

 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 นายสุชีพ มีถม ผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล พร้อมด้วยผู้บริหาร มอบเงินสนับสนุนงบประมาณโครงการบริการด้านสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพชุมชนบ้านหินลาด-นาไต.บ้านนา อ.สามเงา จ.ตาก จำนวน 65,000 บาท ให้แก่ สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านหินลาด-นาไฮ 

IMG 9520วันที่ 30 มีนาคม 2561 เขื่อนภูมิพลจัดโครงการฝึกอบรม "ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง...สร้างเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านรอบเขื่อนภูมิพล" ณ ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านแม่ระวาน ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก มีชุมชนรอบเขื่อนภูมิพลเข้าร่วมการอบรมจำนวน 30 ท่าน โดยการอบรมฯนี้ จัดขึ้นเพื่อให้พี่น้องชุมชน ได้รับความรู้เรื่องหลักเศรษฐกิจเพียง ศาสตร์พระราชา และการบริหารจัดการศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน

634713

วันที่ 9 พ.ค. 61 คุณจันทร์ทิพย์ ไพเพอร์ วิทยากรระดับ8 แผนกโรงไฟฟ้าเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล (หมภ-ฟ.) พร้อมคณะจิตอาสาฯ จัดอบรมการทำสบู่สมุนไพรให้กับชุมชนบ้านท่าปุยตก ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก เพื่อส่งเสริมอาชีพและเป็นแนวทางในการสร้างรายได้เสริมและเพื่อให้สามารถทำใช้ได้เองในครัวเรือน โดยการจัดอบรมการส่งเสริมอาชีพครั้งนี้เป็นหนึ่งในโครงการท่าปุยตกโมเดล ซึ่งสนับสนุนโดย กฟผ.เขื่อนภูมิพล เพื่อส่งเสริมอาชีพคนในชุมชนรอบโรงไฟฟ้าเขื่อนภูมิพล

 

 

IMG 0972 วันที่ 11 พ.ค. 61 เวลา 14.30 น. นายพงษ์เทพ จันทร์ปุ่ม ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล-บริหาร (ช.อขภ-ห.) ในฐานะกรรมการมูลนิธิเขื่อนยันฮี ร่วมกับนายคมกฤต ทินกร ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ร่วมมอบเครื่องดับไฟป่า มูลค่าประมาณ 95,000.- บาท ให้กับส่วนราชการ และชุมชนต่างๆในพื้นที่ อ.สามเงา จ.ตากเพื่อใช้ในการดับไฟป่าโดยมี เขื่อนภูมิพล และนายสง่า มูลถี กำนันตำบลย่านรี แกนนำคนรักษ์ป่าสามเงาเป็นผู้ประสานงาน

 

เมื่อวันที่ 6กันยายน 2560นางสาว อรัญญา สุวรรณ์ศรี หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ เขื่อนภูมิพล เป็นตัวแทน
ผู้ปฏิบัติงานเขื่อนภูมิพล
มอบผ้าห่มจำนวน 30ผืน ให้แก่นาย ปุริฉัตร ยิ่งรังสรรค์ รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามเงา 
เนื่องจากผ้าห่มของโรงพยาบาลมีสภาพเปื่อยยุ่ยจากการใช้งาน และไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วยที่มาเข้ารับบริการ พร้อมกันนี้ยังได้มอบ...

 

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย