IMG 2715-88วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 นายสุชีพ มีถม ผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล(อขภ.) และนายสุบิน เนตรสว่าง วิศวะกรระดับ 11 (วศ.11) นำผู้ปฏิบัติงานเขื่อนภูมิพล มอบอุปกรณ์ที่นอนน้ำให้กับคุณยายวัย 101 ปี ซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียง ในโครงการรวมพลคนเขื่อนฯเยือนผู้สูงวัยในชุมชน เพื่อให้ได้ใช้ประโยชน์และช่วยแก้ไขปัญหาแผลกดทับซึ่งเป็นผลที่ตามมาจากอาการป่วยติดเตียง ณ บ้านท่าไผ่ ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก

 

 

IMG 5315-1วันที่ 10 สิงหาคม 2561 นายวรพจน์ วรพงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล – ปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายสุบิน เนตรสว่าง วิศวกรระดับ 11 ในนามเขื่อนภูมิพลร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ณ หอประชุมอำเภอสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ในการสนับสนุนทุนจัดซื้อเรือเร็ว (Speedboat) ให้แก่อำเภอสามเงา เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท เพื่อใช้ในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรในพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล

634713

วันที่ 9 พ.ค. 61 คุณจันทร์ทิพย์ ไพเพอร์ วิทยากรระดับ8 แผนกโรงไฟฟ้าเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล (หมภ-ฟ.) พร้อมคณะจิตอาสาฯ จัดอบรมการทำสบู่สมุนไพรให้กับชุมชนบ้านท่าปุยตก ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก เพื่อส่งเสริมอาชีพและเป็นแนวทางในการสร้างรายได้เสริมและเพื่อให้สามารถทำใช้ได้เองในครัวเรือน โดยการจัดอบรมการส่งเสริมอาชีพครั้งนี้เป็นหนึ่งในโครงการท่าปุยตกโมเดล ซึ่งสนับสนุนโดย กฟผ.เขื่อนภูมิพล เพื่อส่งเสริมอาชีพคนในชุมชนรอบโรงไฟฟ้าเขื่อนภูมิพล

 

 

30598

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 คณะกองเดินเครื่องเขื่อนภูมิพล ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าให้โรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์  อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ในโครงการจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 

เมื่อวันที่ 6กันยายน 2560นางสาว อรัญญา สุวรรณ์ศรี หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ เขื่อนภูมิพล เป็นตัวแทน
ผู้ปฏิบัติงานเขื่อนภูมิพล
มอบผ้าห่มจำนวน 30ผืน ให้แก่นาย ปุริฉัตร ยิ่งรังสรรค์ รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามเงา 
เนื่องจากผ้าห่มของโรงพยาบาลมีสภาพเปื่อยยุ่ยจากการใช้งาน และไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วยที่มาเข้ารับบริการ พร้อมกันนี้ยังได้มอบ...

 

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย