01เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2561 นายพงษ์เทพ จันทร์ปุ่ม ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล-1 พร้อมด้วย นายปรีมา มาเกิด หัวหน้ากองเดินเครื่องเขื่อนภูมิพล และผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานเขื่อนภูมิพล ร่วมกิจกรรมโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561 จัดโดย สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ณ บริเวณสวนดอกไม้ เขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ซึ่งเป็นวันคล้ายวัน พระราชสมภพของสมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ ให้ชื่อว่า "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ"

16เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 นายสุบิน เนตรสว่าง วิศวกรระดับ 11 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมทักษะความรู้ เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ปีที่ 3 ประจำปี 2561 โดยโครงการดังกล่าว จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16-22 ตุลาคม 2561 ณ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมโครงการกว่า 340 คน จาก 10 โรงเรียนในพื้นที่รอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล ทั้งในพื้นที่จังหวัดตาก และจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งนักเรียนจำนวนมากเป็นนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและขาดแคลนทุนทรัพย์

 

       0111เราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล   อดุลยเดช บรมนาถบพิตร


181

วันที่ 18-19 ตุลาคม 2561 ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.เขื่อนภูมิพล ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ณ พุทธสถานบ้านนาไฮ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา จ.ตาก ขนาด 325 วัตต์จำนวน 2 แผง และชุดคอนโทรลชาร์จ 24 โวลท์ 30 แอมป์ ,อินเวอร์เตอร์ขนาด 2,000 วัตต์

 

634713

วันที่ 9 พ.ค. 61 คุณจันทร์ทิพย์ ไพเพอร์ วิทยากรระดับ8 แผนกโรงไฟฟ้าเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล (หมภ-ฟ.) พร้อมคณะจิตอาสาฯ จัดอบรมการทำสบู่สมุนไพรให้กับชุมชนบ้านท่าปุยตก ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก เพื่อส่งเสริมอาชีพและเป็นแนวทางในการสร้างรายได้เสริมและเพื่อให้สามารถทำใช้ได้เองในครัวเรือน โดยการจัดอบรมการส่งเสริมอาชีพครั้งนี้เป็นหนึ่งในโครงการท่าปุยตกโมเดล ซึ่งสนับสนุนโดย กฟผ.เขื่อนภูมิพล เพื่อส่งเสริมอาชีพคนในชุมชนรอบโรงไฟฟ้าเขื่อนภูมิพล

 

 

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย