ประกาศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแแห่งประเทศไทย

เรื่อง การขายทอดตลาด

เลขที่ กฟผ.หบขภ-ห.(ท.) ๒/๒๕๖๒

ด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)เขื่อนภูมิพล มีความประสงค์จะขายพัสดุ

ประเภทครุภัณฑ์, เครื่องมือเครื่องใช้และพัสดุทั่วไป ที่หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน ๑๕ กอง (๒,๘๙๘ รายการ)
โดยเป็นการขายเหมากองตามสภาพปัจจุบัน ดังรายละเอียดแนบ

***คลิกเพื่อดูรายละเอียดแนบ ***

ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดและขอรับเงื่อนไขการขายทอดตลาดได้ที่ แผนกบริหารพัสดุเขื่อนภูมิพล

ตั้งแต่วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
ในวันและเวลาทำการ (๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น)

หรือทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๕๘๘-๑๒๑๑-๑๕ ต่อ ๒๔๖๐ - ๒๔๖๙  ในวันและเวลาทำการ

  
10868688409765
 

 

 

IMG 1083-interวันที่ 16 ตุลาคม 2562 นายอมร แก่นสารี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล-2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมทักษะความรู้ เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ปีที่ 4 ประจำปี 2562 โดยโครงการดังกล่าว จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16-22 ตุลาคม 2562 

S  25059331-1วันที่ 16 สิงหาคม 2562 นายอมร แก่นสารี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล-2 ร่วมพิธีเปิดโครงการ 5 รั้วป้องกัน ปลูกฝังจิตสำนึก รักษ์สถาบัน ร่วมต่อต้านยาเสพติด ภายใต้โครงการปฏิบัติงานของศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมเกษม จาติกวณิช เขื่อนภูมิพล

 

bh 250 01วันที่ 11 มีนาคม 2562 นายสุบิน เนตรสว่าง วศ.11 และ นายปรีชา มาเกิด กดภ-ฟ. ให้การต้อนรับ พล.ท.สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 / ผ้ำอำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาคส่วนหน้า ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน อ.สามเงา

 

 

0410-1วันที่ 2 ตุลาคม 2562 นางเตือนจิต ช้างรบ หัวหน้ากองบริหาร และนายณรงค์ศักดิ์ มานะศักดิ์นนท์ หัวหน้าแผนกจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้าง นำผู้ปฏิบัติงาน ออกเยี่ยมมอบกระเช้าเครื่องใช้และผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ให้แก่ ผู้สูงอายุและผู้ป่วย หมู่ 1 ต.วังหมัน, หมู่ 6 และ หมู่ 7 ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก ในโครงการ ปันรักปันใจ เยี่ยมผู้สูงวัยในชุมชน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมฯและเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนโดยรอบเขื่อนภูมิพล

 

IMG 8893วันที่ 26 ธันวาคม 2561 นางสาวอรัญญา สุวรรณ์ศรี หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์เขื่อนภูมิพล(หชขภ-ย.) กล่าวต้อนรับและเปิดการแข่งขัน Crossword game ครั้งที่ ประจำปี 2561ณ ห้องประชุมภูหลวง อาคารประชาสัมพันธ์โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนโดยรอบเขื่อนภูมิพลและโรงเรียนบริเวณใกล้เคียงให้ความสนใจเข้าร่วมจำนวนกว่า 68 คน แบ่งเป็น 34 ทีม

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย