guesthouse2562
facebook : บ้านพักรับรองเขื่อนภูมิพล จ.ตาก

kuansaychon
facebook : ร้านกาแฟคุณสายชลเขื่อนภูมิพล

manual

129968

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 นายวีระศักดิ์ ศรีกาวี ผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล, นายอมร แก่นสารี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล-2, นายชัยวุฒิ หลักเมือง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล-1, นายสกล อักษรธนาวัฒน์ วิศวกรระดับ 11 พร้อมด้วยผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานเขื่อนภูมิพล มอบจักรเย็บผ้าจำนวน 7 หลัง พร้อมอุปกรณ์สำหรับตัดเย็บหน้ากากอนามัย จำนวน 8,400 ผืน ให้กับชุมชนรอบเขื่อนภูมิพล

196134-1
วันที่ 4 มิถุนายน 2563 นายพิทักษ์ มะโนเกี๋ยง หัวหน้าโรงไฟฟ้าพลังความร้อนใต้พิภพฝาง พร้อมผู้ปฏิบัติงานกะ ได้มอบที่กดเจลอนามัยแบบเท้าเหยียบ ให้แก่ อบต.โป่งน้ำร้อน และโรพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ หน่วยงานละ 2 ชุดเพื่อเป็นประโยชน์ในการควบคุมและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อไป

IMG 4176-1

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 นายอมร แก่นสารี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล-2, นายสกล อักษรธนาวัฒน์ วิศวกรระดับ 11 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเขื่อนภูมิพล มอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก, เรือนจำกลางตาก และสำนักงานขนส่งจังหวัดตาก รวมดังนี้
1.อุปกรณ์จ่ายแอลกอฮอล์เจล แบบใช้เท้าเหยียบ จำนวน 20 ชุด
2.เจลแอลกอฮอล์น้ำใจ กฟผ. ขนาด 5 ลิตร จำนวน 16 แกลลอน
3.หน้ากากอนามัย 300 ชิ้น

IMG 4252-1วันที่ 8 มิถุนายน 2563 นายชัยวุฒิ หลักเมือง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล-1 ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนไทยทีวีสีช่อง 3 และ ช่อง 7 ในเรื่องของสถานการณ์น้ำของเขื่อนภูมิพล ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2563 โดยกล่าวว่า ระดับน้ำของเขื่อนภูมิพล ณ ปัจจุบัน อยู่ที่ระดับ 4,130 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 30.7 % มีน้ำไหลเข้าเขื่อนภูมิพล จำนวน 1.09 ล้านลูกบาศก์เมตร มีน้ำใช้การได้ 330 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยในช่วงนี้ มีการระบายน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค รักษาระบบนิเวศน์ และใช้ในการอุตสาหกรรม วันละ 8 ล้านลูกบาศก์เมตร ในส่วนของการทำการเกษตร ก็ต้องขอความร่วมมือจากเกษตรกร เลื่อนการเกษตรไปก่อน เนื่องจากน้ำที่มีอยู่ ยังมีไม่เพียงพอต่อการทำการเกษตร ซึ่งหากท่านใดต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำเพิ่มเติม โทรศัพท์ติดต่อได้โดยตรง กับเจ้าหน้าที่ประจำห้องควบคุมโรงไฟฟ้าเขื่อนภูมิพล ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-5588-1239

 

IMG 8893วันที่ 26 ธันวาคม 2561 นางสาวอรัญญา สุวรรณ์ศรี หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์เขื่อนภูมิพล(หชขภ-ย.) กล่าวต้อนรับและเปิดการแข่งขัน Crossword game ครั้งที่ ประจำปี 2561ณ ห้องประชุมภูหลวง อาคารประชาสัมพันธ์โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนโดยรอบเขื่อนภูมิพลและโรงเรียนบริเวณใกล้เคียงให้ความสนใจเข้าร่วมจำนวนกว่า 68 คน แบ่งเป็น 34 ทีม

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย