IMG 1714-resize2

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 นายพงษ์เทพ จันทร์ปุ่ม ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล-1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเขื่อนภูมิพล ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ โถงหน้าศาลากลางจังหวัดตากหลังเก่า โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิด

bh 250 1 14วันที่ 14 มีนาคม 2562 นายอมร แก่นสารี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล-2 เป็นตัวแทนผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเขื่อนภูมิพล ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ 82 กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จำนวน 220 คน เข้ารับฟังบรรยายประวัติความเป็นมา สรุปหน้าที่ภารกิจหลักของ กฟผ.เขื่อนภูมิพล กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า และการบริหารจัดการน้ำ ณ อาคารเกษมจาติกวณิช เพื่อให้ได้รับความรู้ความเข้าใจในภารกิจของ กฟผ. อย่างถูกต้อง

 

bh 250 01วันที่ 11 มีนาคม 2562 นายสุบิน เนตรสว่าง วศ.11 และ นายปรีชา มาเกิด กดภ-ฟ. ให้การต้อนรับ พล.ท.สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 / ผ้ำอำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาคส่วนหน้า ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน อ.สามเงา

 

 

57280-resizeวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ผู้ปฏิบัติงานเขื่อนภูมิพล ร่วมออกหน่วยบริการ "อำเภอยิ้ม พ.ค. 62" ณ วัดหนองเชียงคา ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก นำโดย นายพงษ์เทพ ยนต์นิยม ช่างระดับ10 คณะทำงานวิชาการและวางแผนประจำเขื่อนภูมิพล และนายศรัณ พันธ์ศรีสุ หัวหน้าแผนกเดินเครื่องกะ1 และตัวแทนผู้ปฏิบัติงานจาก ส่วนกลางเขื่อนภูมิพล, กองเดินเครื่องและ กองบำรุงรักษาโยธา

 

IMG 8893วันที่ 26 ธันวาคม 2561 นางสาวอรัญญา สุวรรณ์ศรี หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์เขื่อนภูมิพล(หชขภ-ย.) กล่าวต้อนรับและเปิดการแข่งขัน Crossword game ครั้งที่ ประจำปี 2561ณ ห้องประชุมภูหลวง อาคารประชาสัมพันธ์โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนโดยรอบเขื่อนภูมิพลและโรงเรียนบริเวณใกล้เคียงให้ความสนใจเข้าร่วมจำนวนกว่า 68 คน แบ่งเป็น 34 ทีม

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย