covid19102564


guesthouse2562
facebook : บ้านพักรับรองเขื่อนภูมิพล จ.ตาก

kuansaychon
facebook : ร้านกาแฟคุณสายชลเขื่อนภูมิพล

manual

 

        กฟผ.เขื่อนภูมิพล จัดการประชุมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการใช้พื้นที่และเส้นทางขึ้น – ลง ดอยเจดีย์บ้านท่าปุยตก ณ ห้องประชุมสายชล เขื่อนภูมิพล โดยมี นายอำเภอสามเงา คณะสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. เขื่อนภูมิพล ประชาชนบ้านท่าปุยตก เข้าร่วมประชุมกว่า 30 คนเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง ผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล ให้การต้อนรับ นายฉัทธนาตย์  เทียนขาว นายอำเภอสามเงา ประธานการประชุมลงนามจัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการใช้พื้นที่และเส้นทางขึ้น – ลง ดอยเจดีย์บ้านท่าปุยตก โดยผู้ลงนามประกอบด้วย คณะสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน กฟผ. และประชาชนบ้านท่าปุยตก อาทิ เจ้าคณะอำเภอสามเงา, เจ้าคณะอำเภอแม่ระมาด, นายอำเภอสามเงา, ผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล, ธนารักษ์พื้นที่จังหวัดตาก, วัฒนธรรมจังหวัดตาก ,ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก , กำนันตำบลย่านรี และตัวแทนประชาชนบ้านท่าปุยตกหลังจากการลงนามบันทึกข้อตกลงเสร็จสิ้น นายฉัทธนาตย์ เทียนขาว พร้อมคณะได้ประชุมเพื่อจัดทำแผนและแนวทางการดำเนินการตามข้อตกลง เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนได้รับความเสมอภาค และประโยชน์สูงสุดจากการใช้พื้นที่ร่วมกัน ต่อไป...

 

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย