guesthouse2562
facebook : บ้านพักรับรองเขื่อนภูมิพล จ.ตาก

kuansaychon
facebook : ร้านกาแฟคุณสายชลเขื่อนภูมิพล

manual

โดยมี นายอดิศร สมเจริญสิน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก (ด้านส่งเสริมพัฒนา), นายสำเริง สวัสดี ผู้บัญชาการเรือนจำกลางตาก และนางเพ็ญจันทร์ จันทรา นักวิชาการขนส่งชำนาญการ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่หน่วยงาน เป็นผู้รับมอบ เพื่อเป็นประโยชน์ในการควบคุมและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อไป
151452
151455
IMG 4202
IMG 4214
จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย