covid19102564


guesthouse2562
facebook : บ้านพักรับรองเขื่อนภูมิพล จ.ตาก

kuansaychon
facebook : ร้านกาแฟคุณสายชลเขื่อนภูมิพล

manual

 โดยมีคุณป้าพัว เกตุวงษ์ และทีมงาน เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ในเรื่องสมุนไพรและภูมิปัญญาพื้นบ้านพร้อมสอนการนวดด้วยลูกประคบสมุนไพร ในการฝึกอบรมนี้ ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อาคารปิงธารา เขื่อนภูมิพล โดยมีชุมชนเข้ารับการอบรมหลักสูตรจำนวน 35 คน
9
12
IMG 0912
IMG 0977

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย