guesthouse2562
facebook : บ้านพักรับรองเขื่อนภูมิพล จ.ตาก

kuansaychon
facebook : ร้านกาแฟคุณสายชลเขื่อนภูมิพล

manual

 

IMG 7442
IMG 7429

ทั้งนี้ ได้มีการ ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

 
 

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย