“Amazing Thailand Safety and Health Administration” (SHA Plus+)

2 8 5  
9 4 เขื่อนภูมิพล ผ่านการรับรอง
มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย
สำหรับกิจการด้านการท่องเที่ยว
"Amazing Thailand Safety and Health Administration"
(SHA Plus+)
 

กฟผ.ดำเนินงานอย่างมีธรรมาภิบาลอย่างไร !!!

exhibition


guesthouse2562
facebook : บ้านพักรับรองเขื่อนภูมิพล จ.ตาก

kuansaychon
facebook : ร้านกาแฟคุณสายชลเขื่อนภูมิพล

manual


ถวายให้แก่ วัดและที่พักสงฆ์ในอำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์สำหรับนำไปใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของผู้ที่มาทำบุญและติดต่อกับพระภิกษุสงฆ์และสามเณรในวัดแต่ละแห่ง โดยมี พระปลัดดอกดิน เจ้าอาวาสวัดลาดยาวใหม่ อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก เจ้าคณะตำบลเชียงทอง และเลขานุการเจ้าคณะ อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก พร้อมตัวแทนคณะสงฆ์ อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก เป็นผู้แทนรับมอบ ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก
ทั้งนี้ ได้มีการดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
240648308 2975635619400927 2909620843140185736 n

240730412 2975635542734268 7436410461909369867 n

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย