covid21092564


guesthouse2562
facebook : บ้านพักรับรองเขื่อนภูมิพล จ.ตาก

kuansaychon
facebook : ร้านกาแฟคุณสายชลเขื่อนภูมิพล

manual

ให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดตาก โดยมี นายแพทย์วิทยา พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก พร้อมด้วยผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดตาก และโรงพยาบาล ร่วมรับมอบ ดังนี้
1. โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จำนวน 4 ชุด
2. โรงพยาบาลค่ายวชิรปราการ จำนวน 4 ชุด
3. โรงพยาบาลแม่สอด จำนวน 4 ชุด
4. โรงพยาบาลสามเงา จำนวน 4 ชุด
5. โรงพยาบาลบ้านตาก จำนวน 4 ชุด
6. โรงพยาบาลวังเจ้า จำนวน 2 ชุด
7. โรงพยาบาลพบพระ จำนวน 2 ชุด

หมวกป้องกันเชื้อ PAPR เป็นอุปกรณ์ชุดพัดลมกรองอนุภาคระดับสูงที่จะต่อเข้ากับชุดคลุมศีรษะ ภายในชุดคลุมศีรษะจะมีแรงดันอากาศมากกว่าภายนอก (Positive Pressure) จึงทำให้ เชื้อโรค เชื้อไวรัสต่างๆ ที่อยู่ภายนอกเข้ามาข้างในไม่ได้

โดยมีที่มาจาก มูลนิธิเขื่อนยันฮี และพนักงาน กฟผ. ได้รับแรงบันดาลใจจากโลกโซเชียล ที่ได้แพร่ภาพแพทย์ของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเป็นลมในชุด PPE จากการตรากตรำงานอยู่หลายชั่วโมง จึงอยากมีส่วนร่วมในการผลิตหมวกป้องกันเชื้อดังกล่าว ซึ่งจาก เดิม กฟผ. ตั้งใจผลิตหมวกป้องกันเชื้อ PAPR จำนวน 300 ใบ แต่เนื่องจากพนักงาน กฟผ. ต้องการมีส่วนร่วมกับประชาชนจึงได้เกิดการระดมทุนผ่านแพลตฟอร์ม "เทใจ" จนได้เงินสนับสนุน จำนวน 1,109,300 บาท นำมาซื้ออุปกรณ์การผลิตอีก 200 ชุด รวมเป็น 500 ชุด ผลิตโดยทีมช่างอาสา กฟผ. โดยมีศูนย์กลางการประกอบหลักที่ กฟผ.สำนักงานหนองจอก และกระจายไปยังเขตเขื่อน โรงไฟฟ้าต่าง ๆ ที่มีความสามารถ ภายใต้การควบคุมมาตรฐานกลางเดียวกัน ซึ่งจะผลิตในห้อง Clean Room เพื่อควบคุมความสะอาดตลอดขั้นตอนการผลิต

 


IMG 4649
IMG 4686
IMG 4688
IMG 4695

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย