🌻 รถรางนำเที่ยวเขื่อนภูมิพล เปิดให้บริการแล้ว! 🌻

217041

217045 217100

6

 

🌈รอบและเวลาที่เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์ - ศุกร์
    เปิดให้บริการวันละ 2 รอบ

🌄ช่วงเช้า รอบที่ 1 : 09.00 – 10.30 น. 
☀️ช่วงบ่าย รอบที่ 2 : 14.00 – 15.30 น.

🌈รอบและเวลาที่เปิดให้บริการ วันเสาร์ - อาทิตย์
    และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
เปิดให้บริการวันละ 4 รอบ

🌄ช่วงเช้า
รอบที่ 1 : 08.30 –10.00 น.  รอบที่ 2 : 10.30–12.00 น.

☀️ช่วงบ่าย
รอบที่ 3 : 13.00 –14.30 น.  รอบที่ 4 : 15.00–16.30 น.

217101

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ เขื่อนภูมิพล
โทร 055-881-238 หรือ โทร 06-5896-2419

💥หมายเหตุ : นักท่องเที่ยวจะต้องแสดงผลตรวจ Covid-19 ภายใน 24 ชั่วโมง ด้...

 

“Amazing Thailand Safety and Health Administration” (SHA Plus+)

2 8 5  
9 4 เขื่อนภูมิพล ผ่านการรับรอง
มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย
สำหรับกิจการด้านการท่องเที่ยว
"Amazing Thailand Safety and Health Administration"
(SHA Plus+)
 

กฟผ.ดำเนินงานอย่างมีธรรมาภิบาลอย่างไร !!!

exhibition


guesthouse2562
facebook : บ้านพักรับรองเขื่อนภูมิพล จ.ตาก

kuansaychon
facebook : ร้านกาแฟคุณสายชลเขื่อนภูมิพล

manual

       โดยหลักสูตรอบรมดังกล่าวจัดขึ้นในช่วงวันที่ 26-29 เมษายน 2565 ประกอบด้วยภาคทฤษฎี อบรมผ่านระบบออนไลน์ และในวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2565 เป็นภาคปฏิบัติ ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โคก หนอง นา โมเดล เขื่อนภูมิพล หัวข้อความรู้ที่นักศึกษาจะได้รับจากการฝึกงาน อาทิเช่น บทบาทโรงไฟฟ้าพลังน้ำในประเทศไทยและอนาคต (Role of HPP), ประเภทของโรงไฟฟ้าพลังน้ำในประเทศไทย (3 types of HPP in Thailand), Dam safety monitoring and reporting, Reservoir operation and water management, Safety Management ฯลฯ รวมถึงหลักสูตรการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ

1

2

3

4

5

6

     

  

      

 

   

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย