covid21092564


guesthouse2562
facebook : บ้านพักรับรองเขื่อนภูมิพล จ.ตาก

kuansaychon
facebook : ร้านกาแฟคุณสายชลเขื่อนภูมิพล

manual


1. โรงพยาบาลสนาม จังหวัดตาก (มณฑลทหารบกที่ 310) ข้าวกล่อง จำนวน 50 กล่อง น้ำดื่ม ขนาด 600 มิลลิลิตร จำนวน 50 ขวด, น้ำอัดลม เกลือแร่ คละรส จำนวน 200 ขวด, มะขามหยี ขนาด 400 กรัม จำนวน 7 ถุง และมะขามหยี ขนาด 200 กรัม จำนวน 23 กระป๋อง โดยมี นางรจนา ฉิมอ้อย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้าโรงพยาบาลสนามฯ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ โรงพยาบาลสนาม จังหวัดตาก (มณฑลทหารบกที่ 310)
240585383 2975633346067821 7422675526933871135 n
2. โรงพยาบาลสามเงา ข้าวกล่อง จำนวน 50 กล่อง, น้ำดื่ม ขนาด 600 มิลลิลิตร จำนวน 50 ขวด, เครื่องดื่มเกลือแร่, เครื่องดื่มชาเขียว และน้ำอัดลม คละรส จำนวน 100 ขวด โดยมี นางสาวสุพัตรา พามา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านอำนวยการ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ โรงพยาบาลสามเงา
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุน และเป็นกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานอย่างหนักในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
240690274 2975633492734473 9187587407588166491 nจัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย