“Amazing Thailand Safety and Health Administration” (SHA Plus+)

2 8 5  
9 4 เขื่อนภูมิพล ผ่านการรับรอง
มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย
สำหรับกิจการด้านการท่องเที่ยว
"Amazing Thailand Safety and Health Administration"
(SHA Plus+)
 

กฟผ.ดำเนินงานอย่างมีธรรมาภิบาลอย่างไร !!!

exhibition


guesthouse2562
facebook : บ้านพักรับรองเขื่อนภูมิพล จ.ตาก

kuansaychon
facebook : ร้านกาแฟคุณสายชลเขื่อนภูมิพล

manual

 

 

วันที่ 10 มกราคม 2565  นายวรพจน์ วรพงษ์ ผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล และนายทรงภูมิ พงษ์กสิเทวินท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล-1 เป็นตัวแทน กฟผ.เขื่อนภูมิพล ร่วมมอบงบประมาณสนับสนุนการทำแนวป้องกันไฟป่า จำนวน 50,000 บาท ให้แก่ ป่าชุมชนบ้านท่าปุยตก ตำบลย่านรี อำเภอสามเงา จังหวัดตาก เพื่อดำเนินการป้องกัน และดับไฟป่า ในพื้นที่ป่าชุมชนของหมู่บ้านดังกล่าว ซึ่งอยู่ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าเขื่อนภูมิพลโดยมีนายสง่า มูลถี กำนันตำบลย่านรี อำเภอสามเงา จังหวัดตาก เป็นผู้แทนชุมชนรับมอบ ณ อาคารที่ทำการเขื่อนภูมิพล

 

 

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย