🌻 รถรางนำเที่ยวเขื่อนภูมิพล เปิดให้บริการแล้ว! 🌻

217041

217045 217100

6

 

🌈รอบและเวลาที่เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์ - ศุกร์
    เปิดให้บริการวันละ 2 รอบ

🌄ช่วงเช้า รอบที่ 1 : 09.00 – 10.30 น. 
☀️ช่วงบ่าย รอบที่ 2 : 14.00 – 15.30 น.

🌈รอบและเวลาที่เปิดให้บริการ วันเสาร์ - อาทิตย์
    และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
เปิดให้บริการวันละ 4 รอบ

🌄ช่วงเช้า
รอบที่ 1 : 08.30 –10.00 น.  รอบที่ 2 : 10.30–12.00 น.

☀️ช่วงบ่าย
รอบที่ 3 : 13.00 –14.30 น.  รอบที่ 4 : 15.00–16.30 น.

217101

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ เขื่อนภูมิพล
โทร 055-881-238 หรือ โทร 06-5896-2419

💥หมายเหตุ : นักท่องเที่ยวจะต้องแสดงผลตรวจ Covid-19 ภายใน 24 ชั่วโมง ด้...

 

“Amazing Thailand Safety and Health Administration” (SHA Plus+)

2 8 5  
9 4 เขื่อนภูมิพล ผ่านการรับรอง
มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย
สำหรับกิจการด้านการท่องเที่ยว
"Amazing Thailand Safety and Health Administration"
(SHA Plus+)
 

กฟผ.ดำเนินงานอย่างมีธรรมาภิบาลอย่างไร !!!

exhibition


guesthouse2562
facebook : บ้านพักรับรองเขื่อนภูมิพล จ.ตาก

kuansaychon
facebook : ร้านกาแฟคุณสายชลเขื่อนภูมิพล

manual

 วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นายวรพจน์ วรพงษ์ ผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล (ประธานในพิธี), นายทรงภูมิ พงษ์กสิเทวินท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล-1, นายสุทธิพษ์ วงค์สารภี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ-2 เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาทักษะชีวิตด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้กล่าวต้อนรับกลุ่มนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ทักษะด้านอาชีพ สร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพ เป็นการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน และเสริมสร้างให้เกิดการพึ่งพาตนเอง บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

          ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการจะได้รับความรู้จากวิทยากรซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.เขื่อนภูมิพล, นายอรรณพ โหรวิชิต วิทยากรจิตอาสา กฟผ. อีกทั้งยังมีผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้ในเรื่องการเลี้ยงแพะและกระต่ายเนื้อ พันธุ์นิวซีแลนด์ไวท์ โดยนายวิโรจน์ ปัญญานาค อดีตกำนันตำบลสามเงา เจ้าของวิโรจน์ฟาร์มแพะ และนายฉันทกร หมื่นแก้ว เจ้าของวัชรพลฟาร์มแพะ  โดยการอบรมจะแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้จำนวนทั้งหมด 9 ฐาน ประกอบไปด้วย  1.ฐานคนเอาถ่าน สอนการเผาถ่านและการผลิตน้ำส้มควันไม้ 2.ฐานคนรักษ์แม่ธรณี สอนการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ 3.ฐานคนมีน้ำยา สอนการผลิตน้ำยาต่างๆจากธรรมชาติ 4.ฐานคนรักษ์ป่า สอนการปลูกป่าสามอย่าง ประโยชน์สี่อย่าง 5.ฐานคนรักษ์น้ำ สอนการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อกักเก็บความชุ่มชื้น 6.ฐานคนมีไฟ สอนการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล 7.ฐานคนรักษ์แม่โพสพ สอนการปลูกข้าว การทำโคกหนองนา 8.ฐานคนรักสุขภาพ สอนเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพต่างๆ และ 9.ฐานคนติดดิน สอนการทำชีววิถี 

 

 640 1

640 2

3

4

5

6

   

    

    

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย