covid19102564


guesthouse2562
facebook : บ้านพักรับรองเขื่อนภูมิพล จ.ตาก

kuansaychon
facebook : ร้านกาแฟคุณสายชลเขื่อนภูมิพล

manual

        เมื่อวันที่ 6กันยายน 2560นางสาว อรัญญา สุวรรณ์ศรี หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ เขื่อนภูมิพล เป็นตัวแทน
ผู้ปฏิบัติงานเขื่อนภูมิพล
มอบผ้าห่มจำนวน 30ผืน ให้แก่นาย ปุริฉัตร ยิ่งรังสรรค์ รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามเงา 
เนื่องจากผ้าห่มของโรงพยาบาลมีสภาพเปื่อยยุ่ยจากการใช้งาน และไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วยที่มาเข้ารับบริการ พร้อมกันนี้ยังได้มอบ
กางเกงเล จำนวน 20 ตัว เพื่อใช้สำหรับให้บริการผู้ป่วย และญาติ ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลต่อไป..

 

 

 

 

 

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย