เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 นาย พงษ์เทพ ยนต์นิยม ช่างระดับ 10 คณะทำงานวิชาการและวางแผน เขื่อนภูมิพล (ควผฝ-อขภ.) 
เป็นผู้แทนรับมอบดอกไม้จันทน์ จากคณะครูและนักเรียนในเขตพื้นที่ สพฐ.ตาก เขต 1 เช่น โรงเรียนบ้านแม่สลิดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 
ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2
, โรงเรียนสันป่าป๋วย, โรงเรียนบ้านป่ายางใต้, โรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตก, โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว, 
โรงเรียนเด่นไม้ซุงวิทยา โรงเรียนบ้านโสมงฯลฯ ณ อาคารประชาสัมพันธ์ เขื่อนภูมิพล เพื่อใช้ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9...

 

 

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย