144143

141142

                 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2561นายสุชีพ มีถม ผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล, นายพงษ์เทพ  จันทร์ปุ่ม ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล–1, นายปรีชา มาเกิด หัวหน้ากองเดินเครื่องเขื่อนภูมิพล และคณะผู้บริหาร กฟผ.เขื่อนภูมิพล ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท สมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาบพิตร 13 ตุลาคม 2561 โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ประธานประกอบพิธีเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพร หน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จ    พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร และกล่าวนำคำปฏิญาณ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยแบ่งพื้นที่ช่วยกันเดินรณรงค์ การป้องกันยุงลายตามชุมชนต่างๆ ทุกพื้นที่ในอำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก...
 

 

  
   
   

 

 

 

 

 

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย