guesthouse2562
facebook : บ้านพักรับรองเขื่อนภูมิพล จ.ตาก

kuansaychon
facebook : ร้านกาแฟคุณสายชลเขื่อนภูมิพล

manual


พร้อมกันนี้ วศ.11 พร้อมคณะฯ ได้มอบผ้าห่ม กฟผ.เขื่อนภูมิพล จำนวน 30 ผืน ให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก โดยมีนางลัดดา ภู่นวล กำนันตำบลสามเงา เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้สูงอายุในชุมชนต่อไป
IMG 0056
IMG 0047
IMG 0053
IMG 0071

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย