162163

164

โครงการดังกล่าวเป็นโครงการติวเข้มในรายวิชาหลักที่นักเรียนชั้น ม.6 ต้องใช้สอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เช่น คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคม ฟิสิกซ์ เคมี ชีวะ ฯลฯ โดยแบ่งเป็นสายการเรียนวิทยาศาสตร์ และสายการเรียนศิลป์-ภาษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนทักษะทางวิชาการ เพื่อให้นักเรียนมีทัศนคติเชิงบวกต่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษามากขึ้น และเพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนในพื้นที่รอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล โดยมีคณะครูและอาจารย์ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศจากสถาบันกวดวิชาสมองคม และติวเตอร์อาจารย์ทอมและอาจารย์จวง มาเป็นผู้กวดวิชา อีกทั้งในโครงการได้มีการบรรยายแนะแนว จากรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียน และได้ประกอบอาชีพที่สร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ เช่น อาชีพ ครู พร้อมทั้งแนะแนวอาชีพจากรุ่นพี่รั้ว กฟผ. ต่างๆ เช่น วิศวกร นิติกร พยาบาล นักบัญชี และวิทยากร เพื่อเป็นแนวทางอันมีประโยชน์ในการตัดสินใจของน้องนักเรียน ในอนาคต

และวันที่ 22 ตุลาคม 2561  นายอมร แก่นสารี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ-2 เป็นประธานในพิธีปิดโครงการเสริมทักษะความรู้ เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3 ปี 2561 โดยมีนายปรีชา มาเกิด หัวหน้ากองเดินเครื่อง เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้น้องๆ นักเรียนทั้ง 10 โรงเรียน จำนวน 340 คน ได้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้เป็นเวลา 7 วัน...

 

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย