การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจัดนิทรรศการ "ชาวตากรวมใจ อาลัยพ่อ" ที่เขื่อนภูมิพล เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันที่ 13 ตุลาคม 2560 ที่บริเวณสวนน้ำพระทัย เขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา จังหวัดตาก นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดนิทรรศการ " ชาวตากรวมใจ อาลัยพ่อ" เนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ครบรอบ 1 ปี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเทิดพระเกียรติพระอัจฉริยภาพด้านวิศวกรรม ในการพัฒนาแหล่งน้ำ เขื่อน และพลังงาน ที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น ควบคู่กับการอนุรักษ์ด้านสิ่งแวดล้อม ที่สร้างประโยชน์สุขให้ประชาชนและสร้างความเจริญให้กับประเทศชาติ โดยมีผู้บริหารของเขื่อนภูมิพล หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมพิธีเปิดจำนวนมาก

 

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย