boat2562

"กฟผ. เขื่อนภูมิพล เปิดรับสมัครร้านค้าจำหน่ายสินค้า
ในการแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย
ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร
ประจำปี 2562 สนามที่ 3 ในระหว่างวันที่ 19 – 22 ธันวาคม 2562
ณ เขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
ผู้ที่สนใจโปรดเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้สมัครร้านค้า ลด ละ เลิก
และปฏิเสธการใช้พลาสติกและภาชนะโฟมบรรจุอาหารแล้วหันมาใช้ผลิตภัณฑ์บรรจุอาหาร
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ตามโครงการ

"ตากเมืองสะอาด ปราศจากโฟม (No Foam)"  โดยผู้สมัครร้านค้าจะต้องชำระค่าขอใช้ไฟฟ้าล๊อคละ 100 บาท
ค่าทำความสะอาดล๊อคละ 100 บาท สามารถยื่นใบสมัครได้ที่  แผนกธุรการและบริการเขื่อนภูมิพล อาคารที่ทำการเขื่อนภูมิพล ชั้น 1
โทร. 0–5588–1211–5 ต่อ 2419 ตั้งแต่วันที่ 2 – 6 ธันวาคม 2562"


 

 

 

 
ณ เขื่อนภูมิพล โดยมีนายปรีชา มาเกิด หัวหน้ากองเดินเครื่อง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมโครงการกว่า 270 คน จากโรงเรียนในพื้นที่รอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล ทั้งในพื้นที่จังหวัดตาก และจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งนักเรียนจำนวนมากเป็นนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้แก่ โรงเรียนฮอดพิทยาคม, โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม, โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม, โรงเรียนสามเงาวิทยาคม, โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม, โรงเรียนตากพิทยาคม, โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม, โรงเรียนผดุงปัญญา, โรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคาร และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55

โครงการดังกล่าวเป็นโครงการติวเข้มในรายวิชาหลักที่นักเรียนชั้น ม.6 ต้องใช้สอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เช่น คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคม ฟิสิกซ์ เคมี ชีวะ ฯลฯ โดยแบ่งเป็นสายการเรียนวิทยาศาสตร์ และสายการเรียนศิลป์-ภาษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนทักษะทางวิชาการ เพื่อให้นักเรียนมีทัศนคติเชิงบวกต่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษามากขึ้น และเพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนในพื้นที่รอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล โดยมีคณะครูและอาจารย์ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศจากสถาบันกวดวิชาสมองคม และอาจารย์จวง มาเป็นผู้กวดวิชา อีกทั้งในโครงการได้มีการบรรยายแนะแนวอาชีพจากรุ่นพี่ กฟผ. ในสายงานต่างๆ เช่น วิศวกร พยาบาล นักบัญชี และวิทยากร เพื่อเป็นแนวทางอันมีประโยชน์ในการตัดสินใจของน้องนักเรียนในอนาคต
72723827 10215046337300121 788762699436654592 o-2
73399843 10215055517969632 2219917137575673856 o-2
IMG 1026
74280905 10215046317419624 4139476917105459200 o-2
74177979 530468944452659 216850738406490112 n-2
72960986 10215046169095916 9187395333494145024 o-2
72558391 10220184908320769 8647660447106859008 o-inter
73513617 10215046171615979 8661049466486259712 o-inter 

 

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย