***ประกาศ จองร้านงานเสือภูเขา***

“กฟผ. เขื่อนภูมิพล เปิดรับสมัครร้านค้าผลิตภัณฑ์ OTOP และร้านจำหน่ายสินค้า
ในงานแข่งขันกีฬาจักรยานเขื่อนภูมิพลเสือภูเขานานาชาติ ครั้งที่ 18 ณ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก 

ในวันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2562 ผู้ที่สนใจโปรดเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
โดยผู้สมัครร้านค้าจะต้องชำระค่าขอใช้ไฟฟ้าล็อคละ 100 บาท ค่าทำความสะอาดล๊อคละ 100 บาท
สามารถยื่นใบสมัครได้ที่ แผนกธุรการและบริการเขื่อนภูมิพล อาคารที่ทำการเขื่อนภูมิพล ชั้น 1
โทร. 0–5588–1211–5 ต่อ 2419 ตั้งแต่วันที่ 13 – 16 สิงหาคม 2562”


bike2562
คลิกเพื่อดูรายละเอียดบน facebook
คลิกเพื่อสมัครผ่านเว็บ thiaMTB.com

โดยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกให้กว้างขวางยิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และร่วมกันเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้มั่นคงสถิตสถาพรตลอดกาล โดยภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการ ประกอบด้วย พระราชพิธีบรมราชาภิเษก มีเนื้อหา อาทิเช่น ตราสัญลักษณ์ ความหมาย หมายกำหนดการพระราชพิธี ความสำคัญและความเป็นมาของพระราชพิธี ความรู้เกี่ยวกับแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดตาก ตลอดจนพระราชกรณียกิจ โครงการพระราชดำริ และพระมหากรุณาธิคุณ ที่มีต่อพสกนิกรชาวจังหวัดตาก อีกทั้ง ยังมีนิทรรศการแปลงสาธิตการทำการเกษตรอีกด้วย ในการนี้จึงขอเรียนเชิญประชาชนทุกท่าน เข้าร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2562 พร้อมกับร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล พร้อมกันในวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ณ อาคารศาลากลางจังหวัดตากหลังเก่า มา ณ โอกาสนี้

 

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย