ณ ห้องประชุมสายชล อาคารที่ทำการเขื่อนภูมิพล โดยมีนายทินกร ภูพาเวียง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านอูมวาบ เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปพัฒนาโครงการบริการด้านสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพชุมชนบ้านหินลาด-นาไฮ เช่น การจัดทำรั้วสถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านหินลาด- นาไฮ , การจัดซื้อปั๊มน้ำอัตโนมัติ, การจัดซื้อโต๊ะ และเก้าอี้, การจัดซื้อมุ้งไนล่อน และการจัดซื้อเสาน้ำเกลือ

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย