IMG 9368

เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี รวมทั้งเป็นการสร้าง และกระตุ้นจิตสำนึกของประชาชน ให้เกิดความรัก และหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมที่สวนดอกไม้เขื่อนภูมิพล ซึ่งมีต้นไม้ทรงปลูกในสถานที่ดังกล่าว โดยมี นายสิงคาร อ้นมั่น              ปลัดอาวุโสอำเภอสามเงา เป็นประธานในพิธี นายนฤพนธ์ ทิพย์มณฑา ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่า              และควบคุมไฟป่า กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม นายพงษ์เทพ จันทร์ปุ่ม ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล-1 กล่าวต้อนรับผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สมาชิก จิตอาสาพระราชทาน ประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน รดน้ำ ใส่ปุ๋ยต้นไม้ กำจัดวัชพืช โรค แมลง และตัดแต่งกิ่งต้นไม้โดยรุกขกร พร้อมรับมอบต้นสัก พิกุล ยางนา และต้นกาแฟ          เพื่อนำไปปลูกในพื้นที่ป่าชุมชนของตนเอง ทั้งนี้ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล 1 หัวหน้ากองเดินเครื่องเขื่อนภูมิพล และหัวหน้าแผนกบำรุงรักษาบริเวณเขื่อนภูมิพล ได้ร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ทรงปลูกของสมเด็จ           พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร...

 

..........................................................

 

นายอรรณพ โหรวิชิต ช่างระดับ 10 (กยภ-ฟ.) และคณะเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ และเนื่องในวันคล้ายพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ประธานประกอบพิธีเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพร หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร กล่าวนำคำปฏิญาณ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึก และความตระหนักให้กับประชาชนทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรป่าไม้รวมทั้งได้ร่วมกันทำความดี ด้วยการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งพระองค์ทรงให้ความสำคัญเรื่องการบำรุงรักษาต้นไม้และการฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติ โดยช่วยกันใส่ปุ๋ย พรวนดิน ถากถาง วัชพืชที่โคนต้นไม้ เพื่อเป็นการบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกไว้ตามโครงการและสถานที่ต่าง ๆ ณ อุทยานแห่งชาติลานสาง อำเภอเมือง จังหวัดตาก…

 

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย