วันที่ 15 ตุลาคม 2560 นายวรพจน์ วรพงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล-ปฏิบัติการ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนท้องถิ่นจังหวัดตาก จากช่อง 3, 7, 9 ยืนยันไม่มีการระบายน้ำจากเขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์ ตั้งแต่ 7 ต.ค.60 จนถึงปัจุบัน เนื่องจากการเผยแพร่ข้อมูลข่าวที่ไม่เป็นจริงตามสื่อต่างๆ ส่งผลให้เกิดความเข้าใจผิดต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ท้ายน้ำเขื่อนภูมิพล จนถึงกรุงเทพฯ ในช่วงนี้

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย