guesthouse2562
facebook : บ้านพักรับรองเขื่อนภูมิพล จ.ตาก

kuansaychon
facebook : ร้านกาแฟคุณสายชลเขื่อนภูมิพล

manual

 

โดยมีนายบรรจง ขุนเพชร นายอำเภอสามเงา และนางอภิวรรณ ขุนเพชร นายกกิ่งกาชาดอำเภอสามเงา พร้อมด้วยผู้นำชุมชนจากทั้ง 6 ตำบลรอบเขื่อนภูมิพล เป็นตัวแทนรับมอบจักรเย็บผ้า เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในชุมชน ตัดเย็บหน้ากากอนามัย สำหรับสวมใส่เพื่อควบคุมและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และใช้ประโยชน์ในโอกาสต่างๆ ต่อไป

129964
              129965
              129967
              129969

 


 

 

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย