guesthouse2562
facebook : บ้านพักรับรองเขื่อนภูมิพล จ.ตาก

kuansaychon
facebook : ร้านกาแฟคุณสายชลเขื่อนภูมิพล

manual

 เช่น ข้าวกล้องชุมชนบ้านแม่ระวาน สบู่ธรรมชาติชุมชนบ้านท่าปุยตก ปลาย่างบ้านสันป่าป๋วย กระเป๋าจากซองกาแฟ และน้ำสลัดยันฮี เป็นต้น โดยมีนางสาวนิลาวัณย์ พาณิชย์รุ่งเรือง เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ บริเวณสะพานปิงพิพรรธน์ เขื่อนภูมิพล

IMG 1889
IMG 1904
IMG 1950
IMG 1965

IMG 2028
IMG 2042
IMG 2040

IMG 2055
IMG 2079

 
 


              
              
              

 


 

 

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย