วันอาทิตย์ที่ 10 มี.ค. 62 เวลา 14.00 น. - 19.00 น. สนธิกำลังดับไฟป่า ณ บริเวณเหนืออ่างแม่ปุย พื้นที่หมู่ 5 ตำบลสามเงา เป็นแนวไฟยาวประมาณ 2.5 กิโลเมตร อาสาสมัครประกอบด้วย ทีมจิตอาสา ต.ย่านรี ทีมจิตอาสาหมู่ 5 ตำบลสามเงา ทีมเคลื่อนที่เร็วชุด ผรส. อำเภอสามเงา ทีมจิตอาสาหมู่ 8 ต.ยกกระบัตร และหน่วยปฏิบัติการดับไฟป่าเขื่อนภูมิพล (เสือดำ) รวม 30 นาย สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ (พบซุ้มยิงสัตว์ป่าของพรานป่ายังใหม่ๆ)

จากเหตุไฟป่าในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านท่าปุยตก หมู่ 5 ย่านรี เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ตื่น ใกล้รอยต่อป่าเขื่อนภูมิพล เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2562 (3 วัน 2 คืน) ทีมงานจิตอาสาดับไฟป่าบ้านท่าปุยตก และทีมชุดดับไฟป่า(เสือดำ)เขื่อนภูมิพล ได้ทำการดับไฟป่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว (พื้นทีเสียหายประมาณ 2,000 ไร่)

bh 13 640 2

 

 bh 13 640 3

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย