guesthouse2562
facebook : บ้านพักรับรองเขื่อนภูมิพล จ.ตาก

kuansaychon
facebook : ร้านกาแฟคุณสายชลเขื่อนภูมิพล

manual

ณ เทศบาลตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งโครงการดังกล่าว จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างเขื่อนภูมิพลและคณะกรรมการคนรักษ์ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้คนปลายน้ำ  

ในพื้นที่จังหวัด กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร ได้มอบความเอื้ออาทรและตอบแทนคนต้นน้ำ พื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ที่คอยดูแลรักษาป่าต้นน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์ ทำให้มีน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล และมีน้ำหล่อเลี้ยงพื้นที่เกษตรในลุ่มเจ้าพระยา โดยการนำข้าวสาร เงินสนับสนุน และสิ่งของมามอบให้เพื่อเป็นกำลังใจในการดูแลผืนป่า มีการดำเนินงาน ประสานงาน ติดตามผลตลอดทั้งปีโดยคณะกรรมการคนรักษ์ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ และได้รับการสนับสนุนโครงการจากหน่วยงานต่างๆ เช่น สำนักงานชลประทานจังหวัดนครสวรรค์ และโรงสีข้าวต่างๆรวมแล้วในปีนี้ได้รับการสนับสนุนข้าวสาร จำนวน 10,650 กิโลกรัม, เกลือ จำนวน 3,912 กิโลกรัม และเงิน จำนวน 7,000 บาท

ในช่วงแรกมีการประชุมรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการคนรักษ์ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ หลังจากนั้นเป็นพิธีมอบข้าวสาร เกลือ เงิน และสิ่งของต่างๆ โดยทางด้าน นายบุญเย็น ใจตา นายกเทศมนตรีตำบลอมก๋อย กล่าวขอบคุณผู้มีส่วนสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมดีๆ เช่นนี้ โดยกล่าวว่ารู้สึกขอบคุณทางคณะกรรมการคนรักษ์ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำทุกท่านที่ร่วมกันดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 8 ซึ่งในปีนี้ นอกจากพี่น้องชาวอมก๋อยจะได้ข้าวจำนวนกว่า 10 ตัน ยังได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการนาแลกอนุรักษ์ป่า อีกจำนวน 7,000 บาท โดยในปี 2563 เกิดประสบปัญหาภัยแล้งไม่มีน้ำในการทำนา ทำให้ชาวบ้านผู้เข้าร่วมโครงการนาแลกอนุรักษ์ป่า ได้ทำนา จำนวน 10 ราย ไม่ได้ทำนา จำนวน 15 ราย จึงจะนำไปสนับสนุนการทำนาในส่วนที่ขาดเหลือนี้ เพื่อส่งเสริมความยั่งยืนทางอาชีพให้เกิดขึ้นกับพี่น้องชุมชนต้นน้ำต่อไป

นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนเกลือจำนวน 23 กระสอบ ให้ชุมชนตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายผดุงเกียรติ ปู่คำรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ชุมชนในพื้นที่ต่อไป

IMG 3783
IMG 3785

IMG 3789
              
IMG 3811

         
         
          

 

 

 

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย