“Amazing Thailand Safety and Health Administration” (SHA Plus+)

2 8 5  
9 4 เขื่อนภูมิพล ผ่านการรับรอง
มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย
สำหรับกิจการด้านการท่องเที่ยว
"Amazing Thailand Safety and Health Administration"
(SHA Plus+)
 

covid16112564

กฟผ.ดำเนินงานอย่างมีธรรมาภิบาลอย่างไร !!!

exhibition


guesthouse2562
facebook : บ้านพักรับรองเขื่อนภูมิพล จ.ตาก

kuansaychon
facebook : ร้านกาแฟคุณสายชลเขื่อนภูมิพล

manual

240635270 2975635512734271 5705044306761880844 n
วันที่ 27 สิงหาคม 2564 นายณรงค์ศักดิ์ มานะศักดิ์นนท์ หัวหน้าแผนกธุรการและบริการ, นางมารศรี บุญราศี หัวหน้าแผนกงานบุคคล พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานเขื่อนภูมิพล ร่วมมอบเสากดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ จำนวน 10 เสา ,เจลแอลกอฮอล์ ขนาด 450 มิลลิลิตร จำนวน 5 ขวด และเจลแอลกอฮอล์ ขนาด 5 ลิตร จำนวน 1 แกลลอน

 

IMG 9074
IMG 9037
IMG 8927

 วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2564 นางสาวอรัญญา สุวรรณ์ศรี หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์เขื่อนภูมิพล เป็นตัวแทนผู้บริหารผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.เขื่อนภูมิพล มอบปฏิทิน กฟผ. ปี พ.ศ.2565 ให้แก่ โรงเรียนในเขตพื้นที่ อ.สามเงา จ.ตาก จำนวน 25 โรงเรียน โดยมี ดร.สกุณา อินอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี ประธานกลุ่มโรงเรียนสายน้ำวัง และ ดร.ไชยนิเวศน์ ยิ้มขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์ ประธานกลุ่มโรงเรียนเจ้าพ่อเขาแก้ว พร้อมด้วยคณะครูและเด็กนักเรียน เป็นผู้แทนรับมอบ ณ โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี และโรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับโรงเรียนในพื้นที่โดยรอบเขื่อนภูมิพล

 IMG 3412

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นายวรพจน์ วรพงษ์ ผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล และนางเตือนจิต ช้างรบ วิทยากรระดับ 11 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ธนาคารขยะ เปลี่ยนขยะเป็นเงิน” โดยมีนายคมสันต์ บรรทัดจันทร์ หัวหน้ากองบำรุงรักษาโยธา กล่าวรายงานในพิธีเปิดฯ มีผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.เขื่อนภูมิพล คณะครู นักเรียน จากโรงเรียนเขื่อนภูมิพล และผู้พักอาศัยภายในเขื่อนภูมิพล เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการฯและได้นำขยะมาจำหน่ายอีกด้วย

 

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย