covid19102564


guesthouse2562
facebook : บ้านพักรับรองเขื่อนภูมิพล จ.ตาก

kuansaychon
facebook : ร้านกาแฟคุณสายชลเขื่อนภูมิพล

manual

 

IMG 8893วันที่ 26 ธันวาคม 2561 นางสาวอรัญญา สุวรรณ์ศรี หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์เขื่อนภูมิพล(หชขภ-ย.) กล่าวต้อนรับและเปิดการแข่งขัน Crossword game ครั้งที่ ประจำปี 2561ณ ห้องประชุมภูหลวง อาคารประชาสัมพันธ์โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนโดยรอบเขื่อนภูมิพลและโรงเรียนบริเวณใกล้เคียงให้ความสนใจเข้าร่วมจำนวนกว่า 68 คน แบ่งเป็น 34 ทีม

11111     

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 นายนายปรีชา มาเกิด หัวหน้ากองเดินเครื่อง ให้การต้อนรับพลเรือตรีสิทธิชัย ต่างใจ       ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ พร้อมทั้งคณะอาจารย์ นายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิกาทหารเรือ รุ่นที่ 79 และเจ้าหน้าที่ จำนวน 149 นาย จากโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จังหวัดนครปฐม เข้ารับการฟังบรรยายสรุปหน้าที่ภารกิจหลักของ กฟผ.เขื่อนภูมิพล และการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ พร้อมเข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าเขื่อนภูมิพล เพื่อให้ได้รับความรู้ความเข้าใจในภารกิจของ กฟผ. อย่างถูกต้อง... 

เมื่อวันที่ 6กันยายน 2560นางสาว อรัญญา สุวรรณ์ศรี หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ เขื่อนภูมิพล เป็นตัวแทน
ผู้ปฏิบัติงานเขื่อนภูมิพล
มอบผ้าห่มจำนวน 30ผืน ให้แก่นาย ปุริฉัตร ยิ่งรังสรรค์ รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามเงา 
เนื่องจากผ้าห่มของโรงพยาบาลมีสภาพเปื่อยยุ่ยจากการใช้งาน และไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วยที่มาเข้ารับบริการ พร้อมกันนี้ยังได้มอบ...

 

634713

วันที่ 9 พ.ค. 61 คุณจันทร์ทิพย์ ไพเพอร์ วิทยากรระดับ8 แผนกโรงไฟฟ้าเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล (หมภ-ฟ.) พร้อมคณะจิตอาสาฯ จัดอบรมการทำสบู่สมุนไพรให้กับชุมชนบ้านท่าปุยตก ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก เพื่อส่งเสริมอาชีพและเป็นแนวทางในการสร้างรายได้เสริมและเพื่อให้สามารถทำใช้ได้เองในครัวเรือน โดยการจัดอบรมการส่งเสริมอาชีพครั้งนี้เป็นหนึ่งในโครงการท่าปุยตกโมเดล ซึ่งสนับสนุนโดย กฟผ.เขื่อนภูมิพล เพื่อส่งเสริมอาชีพคนในชุมชนรอบโรงไฟฟ้าเขื่อนภูมิพล

 

 

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 นายสุบิน เนตรสว่าง หัวหน้ากองเดินเครื่อง เขื่อนภูมิพล เป็นประธานในพิธี กล่าวเปิดงานทำบุญครบรอบ
24 ปี โรงไฟฟ้าดีเซลแม่ฮ่องสอนและมอบทุนการศึกษาเด็กนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่อง จำนวน 20 ทุน ทุนละ 1,000 บาท พร้อมมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน แก่คณะครูโรงเรียนชุมชนผาบ่อง...

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย