covid19102564


guesthouse2562
facebook : บ้านพักรับรองเขื่อนภูมิพล จ.ตาก

kuansaychon
facebook : ร้านกาแฟคุณสายชลเขื่อนภูมิพล

manual

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร กฟผ.เขื่อนภูมิพล
ร่วมกับฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ

 110664-1

 IMG 4289-1วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เขื่อนภูมิพล จัดพิธีเปิดศูนย์ศึกษาและพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ถ่ายทอดสดพร้อมกันกับ พื้นที่ เขื่อนศรีนครินทร์ และ กฟผ.แม่เมาะ ผ่านระบบ VDO conference โดยมี นายบรรจง ขุนเพชร นายอำเภอสามเงา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ครู นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมฯ 

 240614732 2975633216067834 6045612697069552872 n
วันที่ 27 สิงหาคม 2564 นายณรงค์ศักดิ์ มานะศักดิ์นนท์ หัวหน้าแผนกธุรการและบริการ, นางมารศรี บุญราศี หัวหน้าแผนกงานบุคคล พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานเขื่อนภูมิพล ร่วมสนับสนุนข้าวกล่อง น้ำดื่ม และมะขามหยี ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสนาม จังหวัดตาก (มณฑลทหารบกที่ 310) และโรงพยาบาลสามเงา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1

วันที่ 4 มีนาคม 2564 นายสุทธิพงษ์ วงค์สารภี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล-2 เปิดโครงการฝึกอบรมทำลูกประคบสมุนไพร ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาชีวิตชุมชนที่พักอาศัยอยู่โดยรอบโรงไฟฟ้า เพื่อเป็นการฝึกอาชีพ เสริมทักษะต่างๆ ของคนในชุมชนในรอบด้าน ให้มีวิชาชีพที่สามารถสร้างรายได้จริง และมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชน

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย