ต้นสักของพ่อ ณ บริเวณสวนดอกเขื่อนภูมิพล จ.ตาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงปลูกไว้เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๓

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย