ขั้นตอนการเข้าฝึกงานเขื่อนภูมิพล

   1) สถาบันส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาฝึกงานจากผู้อำนวยการสถานศึกษามาที่เขื่อนภูมิพลเรียน ผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพลที่อยู่ เขื่อนภูมิพล 180/2 หมู่6 ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก 63130

   2) เขื่อนภูมิพลได้รับหนังสือฯ และหน่วยงานต้นสังกัดพิจารณาการรับนักศึกษาฝึกงาน ใช้เวลาดำเนินการประมาณ 7–14 วัน

   3) เขื่อนภูมิพลมีหนังสือตอบรับกลับไปที่สถาบัน

   4) นักศึกษามารายงานตัวที่แผนกงานบุคคล ตามวันเวลาที่กำหนดติดต่อเรา

แผนกงานบุคคล เขื่อนภูมิพล

โทรศัพท์ : 055 881 211-6 ต่อ 2422

โทรสาร : 055 549 508

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย