guesthouse2562
facebook : บ้านพักรับรองเขื่อนภูมิพล จ.ตาก

kuansaychon
facebook : ร้านกาแฟคุณสายชลเขื่อนภูมิพล

manual

 วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 คณะผู้บริหารเขื่อนภูมิพล นำโดย นายวรพจน์ วรพงษ์ ผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล, นายทรงภูมิ พงษ์กสิเทวินท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล-1, นายสุทธิพงษ์ วงค์สารภี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล-2, นางเตือนจิต ช้างรบ วิทยากรระดับ 11 พร้อมด้วยผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานเขื่อนภูมิพล มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ สิ่งของอุปโภค บริโภค สนับสนุนโรงพยาบาลสนามจังหวัดตาก ที่เตรียมการจัดขึ้น ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ได้แก่

1. เจลอนามัย น้ำใจ กฟผ. ขนาด 180 ml. จำนวน 170 ขวด
2. ชุดกาวน์กันน้ำ จำนวน 300 ชุด
3. หน้ากาก KN95 จำนวน 600 ชิ้น
4. หมวกคลุมผม จำนวน 1,000 ชิ้น
5. Surgical Mask จำนวน 80 กล่อง
6. ถุงมือยาง จำนวน 20 กล่อง
7. เสากดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ จำนวน 10 เสา
8.เจลอนามัย น้ำใจ กฟผ. ขนาด 450 ml. จำนวน 10 ขวด
9. ชุด Gift Set จำนวน 200 ชุด
10. น้ำดื่ม น้ำใจ กฟผ. จำนวน 200 แพ็ค (1,200 ขวด)
11. ตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันบวก จำนวน 1 ตู้
12. ตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันลบ จำนวน 1 ตู้

โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และ พันเอก คชาสินธุ์ วงษ์ท้าว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายวชิรปราการ มณฑลทหารบกที่ 310 เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก, โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, มณฑลทหารบกที่ 310, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ป่วย Covid-19 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

 

 

 

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย