guesthouse2562
facebook : บ้านพักรับรองเขื่อนภูมิพล จ.ตาก

kuansaychon
facebook : ร้านกาแฟคุณสายชลเขื่อนภูมิพล

manual

 กฟผ.เขื่อนภูมิพล ร่วมกับฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ มอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเวชภัณฑ์ ให้กับโรงพยาบาล ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร กฟผ.เขื่อนภูมิพล ร่วมกับฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ นำโดย นายถนอมพงค์ ชวลิตชีวินกุล ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ และ นายสุทธิพงษ์ วงค์สารภี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล-2 พร้อมด้วยผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ และเขื่อนภูมิพล ร่วมมอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเวชภัณฑ์ ให้กับโรงพยาบาล ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร สำหรับใช้ในการตรวจคัดกรอง และรักษาผู้ป่วย ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ เพื่อให้โรงพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ได้มีอุปกรณ์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย พร้อมทั้งมอบผลิตภัณฑ์ชุมชนรอบหน่วยงาน กฟผ. เป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ โดย กฟผ.เขื่อนภูมิพล ได้ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ ดังนี้
1. ตู้ความดันบวก จำนวน 1 ตู้ , เสากดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ จำนวน 5 อัน และเจลอนามัย น้ำใจ กฟผ. ขนาด 450 ml. จำนวน 3 ขวด มอบให้กับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นพ.ปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นผู้รับมอบ
2. ตู้ความดันบวก จำนวน 1 ตู้ , เสากดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ จำนวน 5 อัน และเจลอนามัย น้ำใจ กฟผ. ขนาด 450 ml. จำนวน 3 ขวด มอบให้กับโรงพยาบาลไทรงาม
3. ตู้ความดันบวก จำนวน 1 ตู้ , เสากดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ จำนวน 5 อัน และเจลอนามัย น้ำใจ กฟผ. ขนาด 450 ml. จำนวน 3 ขวด มอบให้กับโรงพยาบาลบึงสามัคคี
4. ตู้ความดันบวก จำนวน 1 ตู้ , เสากดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ จำนวน 5 อัน และเจลอนามัย น้ำใจ กฟผ. ขนาด 450 ml. จำนวน 3 ขวด มอบให้กับโรงพยาบาลทรายทองวัฒนา
5. ตู้ความดันบวก จำนวน 1 ตู้ , เสากดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ จำนวน 5 อัน และเจลอนามัย น้ำใจ กฟผ. ขนาด 450 ml. จำนวน 3 ขวด มอบให้กับโรงพยาบาลโกสัมพี
6. ตู้ความดันบวก จำนวน 1 ตู้ , เสากดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ จำนวน 5 อัน และเจลอนามัย น้ำใจ กฟผ. ขนาด 450 ml. จำนวน 3 ขวด มอบให้กับโรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล

ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานรับมอบอุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ พร้อมด้วยคณะหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุข และโรงพยาบาล ในจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมรับมอบ ณ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร


110664-2

 

110664-3


110664-4110664-5

 

 

 

 


 

 

 

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย