guesthouse2562
facebook : บ้านพักรับรองเขื่อนภูมิพล จ.ตาก

kuansaychon
facebook : ร้านกาแฟคุณสายชลเขื่อนภูมิพล

manual

  S  45006912  

 เช่นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่, คณะวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่, โรงเรียนสอนภาษาวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะ เชียงใหม่, โรงเรียนวัดเวฬุวัน, สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสารภี เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนสารภีพิทยาคม อ.สารภี จ.เชียงใหม่
S  45006914
S  45006917
S  45006913

 

 

 

 

     

  

      

 

   

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย